Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Gminne grunty i dopłaty bezpośrednie
02.09.2020

Gminne grunty i dopłaty bezpośrednie

Ponad 8 hektarów należących do gminy Brzesko gruntów rolnych, położonych w rejonie Bucza i Mokrzysk zostanie poddanych tzw. mulczowaniu. Prace polegające na usunięciu z tych terenów samosiewek drzew i krzewów kosztować będą blisko 30 tysięcy złotych, a ich zakończenie nastąpić ma przed połową października. Zadanie jest współfinansowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w 50 procentach (ponad 14 tysięcy złotych).

Dbałość o utrzymanie należących do gminy gruntów w warunkach zapewniających ich rolnicze użytkowanie to jedno z ustawowych zadań każdego samorządu. Skutecznym, choć kosztownym sposobem jest tzw. mulczowanie tych terenów, które zapobiega ich degradacji, a przy okazji stwarza władzom gminy podstawy do ubiegania się o unijne dopłaty bezpośrednie. Gmina Brzesko każdego roku zajmuje się tym zadaniem, ale dopiero od  dwóch lat, dzięki podjętym w tym kierunku staraniom, otrzymuje z tego tytułu unijne dopłaty przyznawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Decyzja o przyznaniu dopłat uwarunkowana jest wcześniejszym uporządkowaniem terenów, których wnioski dotyczą. Aby zachować ciągłość tych dopłat, należy te obszary systematycznie utrzymywać w wysokiej kulturze. Takie właśnie działania prowadzone są od dwóch lat w gminie Brzesko.

- Dużą wagę przywiązujemy do utrzymywania w należytym stanie naszych gruntów rolnych i przylegających do nich terenów. Dlatego między innymi wykorzystujemy możliwości pozyskiwania na ten cel unijnego dofinansowania. O dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych staramy się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego od lat, zawsze z pozytywnym skutkiem. W tym roku pracownicy Urzędu Miejskiego złożyli także wniosek dotyczący odkrzaczania. Na przykład użytkownicy biegnących w pobliżu dróg mogą łatwiej obserwować, czy na przykład nie grozi im niepożądane spotkanie z dzikim zwierzęciem. Poprawia się też estetyka tych terenów, ich rzeźba i struktura, a to również jest bardzo ważne – wyjaśnia burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.