Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Informacja w sprawie funkcjonowania szkół klasy I-III oraz konsultacji uczniów 8 klas szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.
22.05.2020

Informacja w sprawie funkcjonowania szkół klasy I-III oraz konsultacji uczniów 8 klas szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.

Szkoły w  Gminie Brzesko przygotowane są  do przyjęcia dzieci zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz
z wytycznymi GIS. Opracowano i wdrożono procedury, zapoznano pracowników z wymogami  oraz poinformowano o nich rodziców.

Szkoły zostały zaopatrzone  w środki sanitarne i ochrony osobistej pracowników, a także przygotowano
i wyposażono izolatoria. Dokonano dezynfekcji sprzętu, sal lekcyjnych, szatni korytarzy.

1. Wprowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas
I – III oraz zajęcia świetlicowe:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku zgłoszono – 2 uczniów,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku – zgłoszono 4 uczniów,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – zgłoszono 5 uczniów,

- Publiczna Szkoła Podstawowa  w Buczu – brak zgłoszeń,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – brak zgłoszeń,

- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Jadownikach – zgłoszono 4 uczniów ,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu – zgłoszono 33 uczniów,

- Publiczna Szkoła Podstawowa  w Mokrzyskach – zgłoszono 2 uczniów,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu – brak zgłoszeń,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – brak zgłoszeń,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – zgłoszono 2 uczniów,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepanowie – zgłoszono 6 uczniów,

-Szkoła Muzyczna w Brzesku – dostępne konsultacje dla uczniów,

 

2. Wprowadzono konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty dla uczniów klas VIII od dnia 25 maja 2020 r. : dostępne we wszystkich szkołach Gminy Brzesko

3. W szkołach wprowadzono możliwość korzystania z bibliotek szkolnych oraz wprowadzono możliwość konsultacji z pedagogiem  i psychologiem szkolnym dla wszystkich uczniów  oraz doradcą zawodowym w zakresie wsparcia uczniów klas VIII.