Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Wizyta Japońskiego Forum Wodnego
11.02.2014

Wizyta Japońskiego Forum Wodnego

W Urzędzie Miejskim w Brzesku goszczą dzisiaj przedstawiciele Japońskiego Forum Wodnego – instytucji rządowej, która zajmuje się gromadzeniem i propagowaniem wiedzy na temat ochrony przeciwpowodziowej. Forum angażuje się i finansuje wiele projektów nie tylko w Japonii, ale również w 40 krajach, między innymi w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej.

- Przedstawiciele JFW zwrócili się do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą o spotkanie w sprawie lokalnych systemów ostrzeżeń powodziowych - mówi Ireneusz Węglowski, szef zespołu ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych. Ponieważ Gmina Brzesko od lat współpracuje w tym zakresie z Instytutem Meteorologii zaproponowano, aby to właśnie u nas odbyło się robocze spotkanie traktujące o problematyce związanej z funkcjonującym na naszym terenie lokalnym systemem ostrzeżeń powodziowych.

Wizyta delegacji japońskiej w Polsce jest elementem projektu wykonywanego na zlecenie japońskiego Ministerstwa Infrastruktury, Transportu i Turystyki, którego celem jest zgromadzenie informacji o doświadczeniach w radzeniu sobie z powodzią w najciekawszych pod tym kątem miejscach na świecie i rozpowszechnianie tych informacji w innych krajach jako tzw. dobrych przykładów. Dyrektorem projektu jest Yoich Kogure.

Japończycy zainteresowani są następującymi zagadnieniami: funkcjonowaniem systemu LSOP, sposobami ostrzegania mieszkańców, reakcjami ludzi na ostrzeżenia, działaniami edukacyjnymi, planami rozwoju systemu, współpracą z innymi jednostkami zajmującymi się ostrzeganiem.

Przedstawiciele Japońskiego Forum Wodnego zobaczą również w terenie miejsca, które podczas znacznych opadów deszczu oraz wezbrań lokalnych cieków wodnych stwarzają kłopot służbom kryzysowym ze względu na specyficzne uwarunkowania topograficzne i urbanistyczne.

- Nie jest wykluczone, że w przyszłości skorzystamy z programów i koncepcji opracowanych przez Japońskie Forum Wodne - dodaje Ireneusz Węglowski.

Z Instytutem Meteorologii w Krakowie Urząd Miejski współpracuje nieprzerwanie od czasu wielkiej powodzi, jaka nawiedziła gminę w 1997 roku. Patronami tej owocnej współpracy są Roman Konieczny i Małgorzata Siudak.

- Jestem bardzo zadowolony, że to właśnie nasza gmina została wybrana przez Japońskie Forum Wodne do badania problemów związanych z powodziami - mówi burmistrz Grzegorz Wawryka. - Możemy potraktować to jako wyróżnienie i być może wykorzystać opracowane przez nich plany i rozwiązania, które spowodują, że skutki ewentualnych powodzi zostaną zminimalizowane.

Zdjęcia z wizyty na naszym FB   www.facebook.com/GminaBrzesko

urząd brzesko