Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Z komputerem na ty
17.01.2014

Z komputerem na ty

Do końca roku, w całej Małopolsce realizowany będzie projekt „Bezpłatne szkolenia komputerowe”. Mogą z niego skorzystać osoby w wieku 50-64 lata, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na obszarach  wiejskich i/lub w miastach  do 50 tysięcy. Udział w projekcie zapewnia:

1.zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym przez osoby w wieku 50-64 lat z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys. mieszkańców  województwa małopolskiego. Cel będzie osiągnięty do 31.12.2014 roku.

2.nabycie kompetencji w zakresie ECDL Core lub Start, potwierdzonych certyfikatem, zwiększających szanse na rynku pracy, przez osoby w wieku 50-64 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys. mieszkańców woj. małopolskiego. Cel będzie osiągnięty do 31.12.2014 roku.

Projekt „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce” skierowany jest do 160 osób wyłącznie w wieku 50-64 lat z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących na obszarach  wiejskich i/lub w miastach  do 50 tys. mieszkańców województwa małopolskiego, Wśród 160 osób przyjętych do projektu 50 % osób stanowić będą kobiety. Osoby pochodzące z terenów wiejskich stanowić będą w projekcie ponad 60% uczestników. Do projektu przewidziane jest przyjęcie co najmniej 6% osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W projekcie również uczestniczyć będą

w 40% osoby bezrobotne,w 30% osoby nieaktywne zawodowo oraz w 30% osoby pracujące.Podczas procesu rekrutacyjnego preferencje otrzymują:•    osoby niepełnosprawne;•    osoby z wykształceniem podstawowym lub niższym;•    osoby z wykształceniem zawodowym lub ponadgimnazjalnym;•    osoby bezrobotne;•    osoby długotrwale bezrobotne;•    osoby zamieszkujące obszary do 5 tys. mieszkańców;•    osoby korzystające ze wsparcia OPS.W ramach projektu  „Bezpłatne szkolenia komputerowe w Małopolsce” odbędzie się 16 edycji kursów z zakresu  ICT - nabywania nowych umiejętności i kompetencji w tym:•    2 grupy  ECDL Core (120 godzin), po 10 osób każda,•    14 grup ECDL Start ( 56 godzin), po 10 osób każda.

skanowanie0001