Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg na działki - Pomianowski Stok
14.01.2014

Przetarg na działki - Pomianowski Stok

Burmistrz Brzeska ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku. I przetarg odbył się w dniu 23.10.2013Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp.

Nr działki ewidencyjnej

Pow.w ha

Cena wywoławcza gruntu

Wysokość wadiumw zł

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

1411/208

0,0774

102 900,00 + 23 % VAT

10 000,00

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Pomianowski Stok” w Brzesku jest to

teren mieszkalnictwa rodzinnego głównie jednorodzinnego o średniej wielkości działek 730 m2

2.

1411/209

0,0790

105 100,00 + 23 % VAT

10 000,00

3.

1411/212

0,0738

98 100,00 + 23 % VAT

10 000,00

4.

1411/213

0,0741

98 500,00 + 23 % VAT

10 000,00

5.

1411/214

0,0745

99 100,00 + 23 % VAT

10 000,00

6.

1411/215

0,0745

99 100,00 + 23 % VAT

10 000,00

7.

1411/216

0,0745

99 100,00 + 23 % VAT

10 000,00

8.

1411/219

0,0761

101 200,00 + 23 % VAT

10 000,00

9.

1411/242

0,0687

91 400,00 + 23 % VAT

10 000,00

10.

1411/244

0,0720

95 800,00 + 23 % VAT

10 000,00

11.

1411/245

0,0694

92 300,00 + 23 % VAT

10 000,00

12.

1411/246

0,0688

91 500,00 + 23 % VAT

10 000,00

13.

1411/247

0,0851

113 200,00 + 23 % VAT

10 000,00

14.

1411/248

0,0724

96 300,00 + 23 % VAT

10 000,00

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla Pomianowski Stok w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności z ul. Pomianowską. Do działek doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako R IVa. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 13.03.2014 r cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl

Regulamin przetargu

stok1

stok2

stok3