Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Tytuły rozdane
06.01.2014

Tytuły rozdane

W ostatni piątek odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, w czasie której wręczone zostały tytuły „Honorowego Obywatela Miasta Brzeska” i „Medale na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”.

Honorowe  Obywatelstwo nadano doktor Marii Kędziorze oraz księdzu prałatowi Józefowi Drabikowi.Doktor Maria Kędziora jest założycielką i prezesem  Stowarzyszenia Ostoja, zakładała Warsztaty Terapii Zajęciowej, stworzyła w brzeskim ZOZ-ie oddział rehabilitacyjny, była jego pierwszym ordynatorem.Ksiądz Józef Drabik, proboszcz brzeskiej fary dał się poznać jako skromny ale zarazem znakomity duszpasterz, sprawny organizator i zarządca parafii. Wspiera akcje charytatywne, jadłodajnię dla ubogich.

Wyróżnionymi nadaniem ”Medali na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” zostali: Jerzy Wyczesany, historyk sztuki, wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury , Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddział Brzesko , Zygmunt Popiela,  brzeski przedsiębiorca, znany  z pomocy dla stowarzyszeń oraz potrzebujących wsparcia mieszkańców, Józefa Szczurek-Żelazko – dyrektor SP ZOZ Brzesko  a zarazem radna wojewódzka oraz ksiądz profesor Stanisław Piech, wykładowca PAT, autor wielu publikacji poświęconych gminie Brzesko. – Jestem niezwykle rad, że w naszej  gminie żyją i pracują ludzie, którzy z tak wielkim poświęceniem pracują na rzecz innych ludzi. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogłem wręczyć te zaszczytne tytuły – mówił w czasie uroczystej sesji burmistrz Grzegorz Wawryka. (red), foto Marek Kotfis

„HONOROWY OBYWATEL MIASTA BRZESKA"Doktor Maria KędzioraPani  doktor Maria  Kędziora  rozpoczęła pracę w Szpitalu Powiatowym w Brzesku w 1979 roku najpierw jako lekarz pediatra a później ordynator Oddziału Rehabilitacji.Zorganizowała działalność Poradni Rehabilitacyjnej Oddziału Rehabilitacji oraz Działu Usprawniania Leczniczego.Od 1983 roku do 2000 roku była Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji.W 1998 roku z inicjatywy Pani Marii powstało działające do dzisiaj Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja” – które wspiera zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich rodziny.W 2002  roku przyczyniła się do uruchomienia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku, gdzie osoby niepełnosprawne rozwijają zdolności w kilku pracowniach. Zainicjowała Spartakiadę Integracyjną, która otworzyła drogę do współpracy młodzieży szkół brzeskich z niepełnosprawnymi.  Jest wzorem dla wszystkich lekarzy i pracowników służby zdrowia. Wiele wymaga od współpracowników, ale najwięcej  od siebie. Doktor Maria Kędziora została uhonorowana licznymi wyróżnieniami. W 2008 roku otrzymała nagrodę  „Amicus Homini” przyznaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego w kategorii „Ochrona Zdrowia i pomoc niepełnosprawnym”.W 2009 roku otrzymała „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” przyznany  przez Radę Miejską w Brzesku.

Ksiądz prałat Józef DrabikKs. Józef swoją posługę kapłańską na urzędzie proboszcza  w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku sprawuje od 21 sierpnia 2004  roku.Od 2005 roku  pełni funkcję dziekana dekanatu brzeskiego. W tym czasie dał się poznać jako doskonały gospodarz i organizator.Jest  inicjatorem i współorganizatorem budowy Drogi św. Jakuba „Via Regia”, przewodniczącym Kapituły Medalu św. Jakuba.Jako proboszcz parafii ks. Józef odpowiada za wszystkie sprawy duchowo-materialne. Dzięki staraniom księdza Józefa odnowiono brzeską farę. Współorganizuje  też pracę Akcji Katolickiej oraz Caritasu.Ks. Józef jest inicjatorem Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek oraz Brzeskich Dni Jakubowych.Ksiądz Józef jest wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży, angażuje się w życie placówki opiekuńczo-wychowawczej działającej przy parafii, za jego probostwa rozpoczęło również działalność Katolickie Przedszkole.Jako ksiądz proboszcz troszczy się nie tylko o formowanie właściwych postaw chrześcijańskich, ale w znaczący sposób angażuje się w życie społeczne  gminy. Zawsze przyjazny i otwarty na współpracę z samorządem oraz mieszkańcami.Poza typową pracą duszpasterską ks. Józef podejmuje liczne inne działania. Jest m.in. kapelanem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz diecezjalnym duszpasterzem turystów.Jest pomysłodawcą i organizatorem corocznych pielgrzymek „Ludzi Gór” odbywających się w noc sylwestrową na Jaworzynę Krynicką.W 2010 r.  papież Benedykt XVI nadał księdzu Józefowi Drabikowi  godność Kapelana Jego Świątobliwości Papieża.

„Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”Józefa Szczurek-ŻelazkoPani Józefa Szczurek-Żelazko pełni od 12 lat funkcję Dyrektora Naczelnego w Samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku. W okresie tym  dała się poznać jako doskonały menager i organizator.Zasługą pani dyrektor Józefy Szczurek-Żelazko jest  przeprowadzenie restrukturyzacji wszystkich jednostek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej co skutkuje wysokimi notowaniami brzeskiej lecznicy oraz  bardzo dobrą kondycją finansową.Jest inicjatorką realizacji inwestycji w brzeskim ZOZ-ie usuwających bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, modernizujących wyposażenie oddziałów i gabinetów tym samym zwiększając możliwość zdiagnozowania chorób.Dzięki staraniom pani dyrektor Józefy Szczurek-Żelazko wydatnie poprawiono i zmodernizowano warunki funkcjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakupiono nowe ambulanse. Wszystkie te działania pani dyrektor przyniosły wiele laurów i wyróżnień dla brzeskiej lecznicy, która  m.in. od 2012 roku posiada tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” nadawany przez Światową Organizację Zdrowia oraz UNICEF.Podkreślić należy również aktywność Pani Józefy Szczurek- Żelazko  na polu działalności społecznej. Będąc radną sejmiku województwa małopolskiego i przewodniczącą Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej inicjuje i uczestniczy w realizacji wielu działań z zakresu życia społeczno -gospodarczego w województwie małopolskim.Pani Józefa Szczurek-Żelazko za swoją pracę wielokrotnie była nagradzana.Szczególnie cennym uznaniem jej pracy jest uzyskanie certyfikatu w 2012 roku „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” wręczonego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Ksiądz  Stanisław Ludwik PiechKs. Stanisław Piech od najmłodszych lat związany jest z Brzeskiem.Tu pobierał nauki w Szkole Podstawowej  oraz w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym.W 1968 roku przyjął  święcenia kapłańskie.W 1983 r. został proboszczem parafii w Muchówce koło Bochni, gdzie po trzech latach sprawowania tej funkcji powołano Go do pracy dydaktyczno-naukowej w Papieskiej Akademii Teologicznej.W roku 1991 ks. Stanisław Piech objął Katedrę Historii Kultury Religijnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.W dniu 1 stycznia 2001 roku otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominację na profesora nauk humanistycznych.Ksiądz Stanisław poświęca się pracy naukowo-badawczej nad dziejami Kościoła i polskiej kultury religijnej. Opublikował ponad 140 artykułów z zakresu historii kościoła, historii Polski, dziejów teologii i kultury religijnej. Jest autorem książki „Parafia na świętojakubowym szlaku”, a także współautorem Monografii Brzeska zatytułowanej „Brzesko. Dzieje miasta i regionu”.Ksiądz Stanisław, jest wyjątkową osobą, niezwykle pracowitą i bardzo zaangażowaną w posługę kapłańską oraz w sprawy społeczno-gospodarcze nie tylko parafii pw. św. Jakuba, ale również całej społeczności lokalnej.

Zygmunt PopielaPan Zygmunt Popiela z gminą Brzesko związany jest od ponad 60 lat.  Z wykształcenia inżynier budownictwa lądowego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku otworzył w Brzesku firmę budowlaną.Przedsiębiorstwo stworzone przez Pana Zygmunta znane jest ze swojej  działalności w kraju i za granicą, m.in. w Anglii. Niemczech, Holandii, Szwajcarii czy Luksemburgu W chwili obecnej w przedsiębiorstwie i jego filiach firma Granit pana Zygmunta Popieli  zatrudnia ponad 300 pracowników.Jest współzałożycielem Polskiej Izby Przemysłowo - Handlowej Budownictwa i jej aktywnym członkiem.Pan Zygmunt Popiela bardzo mocno wspiera życie społeczne oraz kulturalno-sportowe naszej gminy.Przykładami wsparcia udzielonego przez Pana Zygmunta Popielę jest między innymi pomoc udzielana  szkołom w Jadownikach i Sterkowcu.Pan Zygmunt Popiela wspiera finansowo działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chirurgii w Brzesku, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy, Caritas Polska, kluby sportowe oraz sołectwo Jadowniki.Za swoją działalność, zawodową  jak  i  na rzecz mieszkańców gminy Brzesko został uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami.Działania Pana Zygmunta Popieli, tak w sferze  zawodowej jak i społecznej, świadczą o wielkim zaangażowaniu na rzecz rozwoju nie tylko Polski ale naszej Małej Ojczyzny – Gminy Brzesko.

Jerzy WyczesanyPan Jerzy Wyczesany, urodził się w Brzesku w rodzinie nauczycielskiej, repatriantów ze Lwowa. W 1976 roku otrzymał  świadectwo dojrzałości  w Technikum Mechaniczno-Elektryczne.Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku historia sztuki, studiował również etnografię.Od roku 1988 związany jest zawodowo i naukowo z Brzeskiem.Był nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, redaktorem naczelnym miesięcznika BIM. Zajmuje się historią, sztuką oraz kulturą ziemi brzeskiej, bocheńskiej, kresów wschodnich oraz Kazimierza nad Wisłą.Autor i współautor kilku książek o tematyce brzeskiej, ponad 390 artykułów naukowych, haseł biograficznych, przewodników i katalogów. Organizował  badania archeologicznych pod kątem osadnictwa na terenie gminy Brzesko. Opracował program autorski z historii dla uczniów liceum ogólnokształcącego.Pan Jerzy Wyczesany od powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku – czyli od 10 lat współpracuje z uniwersytetem prowadząc cykl historyczny m.in. Brzeskie Lekcje Historii.Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

DSC_5592DSC_5435DSC_5456DSC_5469DSC_5471DSC_5476DSC_5496DSC_5500DSC_5506DSC_5511DSC_5514DSC_5530DSC_5554DSC_5572