Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Projekt „Aktywni i młodzi na rynku pracy"
23.02.2016

Projekt „Aktywni i młodzi na rynku pracy"

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 01.01.2016r. rozpoczęła realizację projektu stażowo-szkoleniowego „Aktywni i młodzi na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 140 osób w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo, nieuczestniczących w formalnym kształceniu stacjonarnym i zamieszkujących na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa.Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały od 3 do 9 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiednej osoby.W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową, oraz wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy. Pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i niezbędnych kompetencji.Rekrutacja prowadzona będzie w biurze Projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego 18-19.02.2016r., ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:Elżbieta SokółMałgorzata ZborowskaTel: 14 656 28 00 - wew. 20, Teł: 14655 6985 - wew. 19.m.zborowska@fundaciatarnowskiego.pIe.sokol@fundaciatarnowski egopIwww.aktywnimlodzi.pI20160128_fundacjatarnowskiego_AktywacjaMłodych_2016_plakat_p1