Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku
22.02.2016

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku z zakresu realizacji projektów „Rodzinne rajdy rowerowe”, „Wakacje z piłką nożną”, „Weekendy z piłką ręczną”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 850.000 złotych, (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

Termin składania ofert ustala się do dnia 11 marca 2016 roku.Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1170025.html