Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Zagraniczne szkolenia nauczycieli z Gimnazjum Nr 1
23.10.2015

Zagraniczne szkolenia nauczycieli z Gimnazjum Nr 1

Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku zakończyli we wrześniu szkolenia zagraniczne w ramach projektu ERASMUS+ "Języki obce -szansą rozwoju nauczyciela i ucznia", który koordynuje pani Małgorzata Sułek.W minione wakacje, a także we wrześniu 9 nauczycieli uczestniczyło w intensywnych kursach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii. Udział w tych zajęciach pozwolił nie tylko na podniesienie kompetencji językowych, a także umożliwił poznanie nowych metod i form nauczania języków obcych, stosowanych w Europie Zachodniej. Kursy odbywały się w międzynarodowych grupach, była więc okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat edukacji, różnic kulturowych i podejść w nauczaniu. Hospitacje zajęć w szkołach o charakterze internacjonalnym dały doskonały przekrój aktywności oraz zachowań uczniów i nauczycieli na lekcjach w odległych zakątkach świata. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę międzynarodową poruszały różnorodną tematykę i aspekty pracy nauczyciela. Prezentowano innowacyjne metody i formy zajęć z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych oraz autentycznych materiałów, interaktywne i aktywizujące ćwiczenia, a także gry i zabawy językowe. Uczestnicy kursu mieli możliwość przeanalizowania własnego warsztatu pracy pod kątem dobrych aspektów oraz tych wymagających poprawy, a także spojrzeć na proces nauczania z perspektywy ucznia. Wszystko po to, by lekcje w naszych szkołach były jeszcze ciekawsze i atrakcyjniejsze.Dzięki zaangażowaniu i przychylności władz oświatowych i dyrekcji szkoły, by wdrażać nowe programy unijne w dziedzinie edukacji, mające na celu praktyczne poznawanie języka i kultury, udało się przeprowadzić w terminie zaplanowane szkolenia. Warto zauważyć, że program ERASMUS+ skierowany jest do zaangażowanych nauczycieli, którzy pragną się doskonalić i rozwijać swoje kompetencje w oparciu o najnowsze trendy w dziedzinie edukacji.Udział w mobilności motywuje i wpływa z całą pewnością na podniesienie jakości procesu nauczania. Uświadamia on konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w czasach rozwoju technologicznego i zmian zachodzących w społeczeństwie. Nauka przez całe życie to motto każdego nauczyciela biorącego udział w programie.C 1C 3C 4