Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Poświęcenie Sztandaru w PSP Nr 1 w Jadownikach.
21.10.2015

Poświęcenie Sztandaru w PSP Nr 1 w Jadownikach.

20 października w PSP Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru społeczności szkolnej. To niezwykłe wydarzenie w dziejach szkoły było powodem do świętowania dla uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości i całej lokalnej społeczności.Wszystko rozpoczęło się od Mszy Świętej w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Prokopa w Jadownikach, którą  celebrowali: ksiądz Dziekan Tadeusz Górka, ks. Edward Janikowski, ks. Franciszek  Hojnowski, ks. Tomasz Starzec, ks. Marek Paździo. Sztandar szkoły do kościoła został wniesiony przez rodziców: Stanisława Nizioła, Alicję Gabryś, Annę Kołek. Po zakończeniu  mszy świętej Panie: Katarzyna Bujak i Magdalena Nizioła w imieniu rodziców wszystkich uczniów podziękowały za modlitwę i poświęcenie sztandaru, wyraziły nadzieję, że dzieci wychowane w szkole o tak godnym imieniu wyrosną na szlachetnych Polaków, kochających swoją Ojczyznę.Następni uczestnicy liturgii przemaszerowali z kościoła do szkoły, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.Salę gimnastyczną wypełnili uczniowie i znakomici goście: Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ksiądz Dziekan Tadeusz Górka, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Józef Cierniak, kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, dyrektorzy szkół: Jolanta Latocha dyrektor PSP nr 2 w Jadownikach, Tomasz Wietecha dyrektor PG w Jadownikach, radny Rady Powiatu Maciej Podobiński, radni Rady Miejskiej Adam Smołucha, Jarosław Sorys, pełniący także obowiązki sołtysa Jadownik, księża: ks. Edward Janikowski, ks. Franciszek Hojnowski, ks. Tomasz Starzec, ks. Marek Paździo, ks. Dariusz Pawłowski, reprezentant Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej Tadeusz Tyka, Marta Gołąb - bibliotekarz, Elżbieta Loranty - kierownik Zespołu Pieśni i Tańca "Jadowniczanie", Małgorzata Piękosz długoletnia przewodnicząca Rady Rodziców w szkole, emerytowani pracownicy szkoły i lokalni przedsiębiorcy wspierający szkołę.Uroczystą akademię prowadzoną przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Jakuba Matrasa rozpoczął dyrektor szkoły Zenon Kubala, który serdecznie powitał gości i wszystkich zebranych. Następnie na podstawie zapisów z przedwojennej kroniki szkoły przedstawił historię PSP Nr 1 w Jadownikach, która kształci uczniów już 80 lat. W czasie wojny budynek szkoły został zajęty przez wojska okupanta, a nauka odbywała się w domach prywatnych. W 1971 r. szkoła otrzymała imię Stanisława Staszica, a w dniu uroczystości z okazji przypadającej rocznicy istnienia szkoły, Rada Rodziców ufundowała sztandar.Wzruszającym momentem akademii było przekazanie sztandaru. Poczet sztandarowy uformowany z rodziców wszedł na środek sali gimnastycznej, po czym Pani Alicja Gabryś zwróciła się do słowami:  Panie Dyrektorze, w imieniu Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach prosimy o przyjęcie Sztandaru – symbolu tradycji. Czcijcie go, szanujcie i nie splamcie jego honoru. Dyrektor szkoły przyjął sztandar z rąk rodziców i wręczył go uczniom. Samorząd Uczniowski wystawił poczet sztandarowy w składzie: chorąży - Dominik Duch, asysta- Anita Zydroń, Zuzanna Topolska. Prezentację sztandaru dokonała Pani Adrianna Baran - nauczyciel: „Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 100/100 cm. Rewers jest koloru biało – czerwonego, na tym tle umieszczone  jest godło państwowe, orzeł srebrno – złoty z głową ozdobioną złotą koroną. Rozpostarte skrzydła symbolizują gotowość do najwyższego lotu, do pokonywania przeszkód i trudności. Granat na awersie jest kolorem dyscypliny, związany z nabywaniem wiedzy i nauką. W centralnym miejscu umieszczona jest podobizna Stanisława Staszica, wokół wizerunku umieszczona jest nazwa naszej szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica  w Jadownikach. Sztandar zakończony jest złotą frędzlą. Drzewiec o wymiarach 2,55 m zakończony jest złotym okuciem w postaci orła w koronie.”Po prezentacji sztandar został wyprowadzony i  głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili radość z tak doniosłego dla szkoły wydarzenia i nadzieję że będzie on ważnym elementem uświetniającym lokalne uroczystości.Jako ostatnia zabrała głos Alicja Gabryś, która powiedziała, że uroczystość ta jest uhonorowaniem kilkuletnich starań o sztandar dla szkoły i ustępująca Rada Rodziców jest dumna z faktu, że to właśnie im przypadł zaszczyt ufundowania i wręczenia sztandaru szkole. Wyraziła pragnienie rodziców, aby ich dzieci wychowywane były w poczuciu szacunku dla symboli jednoczących całą społeczność uczniowską, by były dumne ze swej szkoły, jej tradycji, osiągnięć, aby wkładały jeszcze więcej pracy w podstawy swojego wykształcenia, a słowa ze sztandaru: BÓG, HONOR, OJCZYZNA stały się dla nich wartościami nadrzędnymi, by nigdy o nich nie zapominały i tymi słowami  kierowały się w trudnych wyborach życiowych.Po części oficjalnej przewodniczący szkoły zaprosił wszystkich na część artystyczną. W scence „Szkoła na wesoło” zaprezentowali się uczniowie klas IV – VI. Potem absolwenci szkoły, który uczą się również w Szkole Muzycznej w Brzesku uświetnili akademię swym występem: Justyna Sacha - śpiew, Karol Dobrzański - gitara, Julia  Grochola - saksofon, Samanta Klich – skrzypce.Po występach młodzieży dyrektor szkoły podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, zaś goście i gospodarze udali się na wspólne spotkanie. O miłą rodzinną atmosferę przy świecach zadbała Rada Rodziców.Na podstawie informacji PSP Nr 1 w JadownikachDSC_3261DSC_3266DSC_3269DSC_3272DSC_3277DSC_3281DSC_3282DSC_3289DSC_3291DSC_3295DSC_3298DSC_3300DSC_3303DSC_3307DSC_3310DSC_3314DSC_3322DSC_3326DSC_3332DSC_3333DSC_3334DSC_3337DSC_3342DSC_3347DSC_3350DSC_3351DSC_3357DSC_3358DSC_3361DSC_3365DSC_3366DSC_3377DSC_3381DSC_3384DSC_3388DSC_3392DSC_3398DSC_4001DSC_4002DSC_4003DSC_4005DSC_4007DSC_4010DSC_4011DSC_4013DSC_4016-001DSC_4030DSC_4032DSC_4033DSC_4034