Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Budowa ulic Jana Pawła II, Gen. Wł. Sikorskiego Oświecenia i Odrodzenia na osiedlu Słotwina w Brzesku
18.08.2015

Budowa ulic Jana Pawła II, Gen. Wł. Sikorskiego Oświecenia i Odrodzenia na osiedlu Słotwina w Brzesku

 Oświecenia 1

Przewidziany zakres robót ( parametry):

Projekt obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0÷5,0 mb, o łącznej dł. 2,4 km  wraz z odwodnieniem.

W  2015r. wykonany zostanie I etap tj.  budowa  3 odcinków   jezdni - wjazdów na osiedle : od ul. Okulickiego, od ulicy Solskiego oraz od ul. Kołłątaja o łącznej długości ok. 307 mb. Zakres obejmuje korytowanie, krawężniki, kratki ściekowe, warstwy podbudowy z kruszywa łamanego , podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej , warstwa ścieralna asfaltowa

 Planowany termin realizacji: Rozpoczęcie budowy I etapu – 2015 rok , planowane zakończenie wrzesień  2015r.  Przewidziane środki w budżecie gminnym:450 000,00  zł.  Środki zewnętrzne ( jakie ile):---Istniejący stan realizacji: W wyniku przetargu wybrano wykonawcę I etapu budowy , podpisano umowę i przekazano plac budowy . Wartość robót – 424 545,15 zł.  Inne istotne informacje  : Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna , ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica  .Oświecenia