Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
13.08.2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Brzesko przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ w skrócie PGN to dokument strategiczny, opisujący m.in. działania i planowane inwestycje na całym obszarze Gminy do 2020 roku.

Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Brzesko poprzez kontynuację rozpoczętych działań  w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, montaż kolektorów słonecznych /fotowoltaiki/ pomp czy źródeł ciepła tj. pieców na pellet, kondensacyjnych kotłów gazowych dla domów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej.

W celu uzyskania szerszego zakresu informacji zapraszamy na spotkania, na którym to będą szczegółowo omówione zasady opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jego zadań oraz źródeł finansowania. Specjaliści z Instytutu Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. udzielą odpowiedzi m.in.  na pytania jak można zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w swoim gospodarstwie domowym! Jakie przysługuje dofinansowanie przy wymianie przestarzałego źródła ciepła na nowe ekologiczne. Co jest  lepsze do ogrzewania ciepłej wody użytkowej? Kolektor słoneczny czy pompa ciepła?

Spotkania informacyjne z mieszkańcami odbędą się:        Dla MIASTA BRZESKA  w dniu 18 sierpnia 2015 roku o godzinie 18:00  Budynku Urzędu Miejskiego przy  ul. Głowackiego 51 – w Sali Obrad. Dla Sołectw:1) OKOCIM dnia 14 sierpnia 2015 roku o godzinie 18:00   w Domu Ludowym   w Okocimiu2) JADOWNIKI  dnia 17 sierpnia 2015 roku o godzinie 17:30  w Domu Ludowym  w Jadownikach3) BUCZE dnia 17 sierpnia 2015 roku o godzinie 19:30  w Budynku Szkoły   Podstawowej w Buczu4) STERKOWIEC dnia 19 sierpnia 2015 roku o godzinie  17:30  w Domu Kultury  w Sterkowcu5) SZCZEPANÓW  dnia 19 sierpnia 2015 roku o godzinie 19:30  w Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie6) WOKOWICE dnia 20 sierpnia 2015 roku o godzinie 17:30  w Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wokowicach7) MOKRZYSKA dnia 20 sierpnia 2015 roku o godzinie  19:30 w Gminnym Ośrodku   Sportu i Rekreacji 8) PORĘBA SPYTKOWSKA dnia 21 sierpnia 2015 roku o godzinie 17:30  w Domu Ludowym w Porębie Spytkowskiej9) JASIEŃ  dnia 21 sierpnia 2015 roku o godzinie 19:30  w Budynku Remiz  Ochotniczej Straży Pożarnej W związku z przystąpieniem Gminy miejsko-wiejskiej Brzesko do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zwracamy się z prośbą  o wypełnienie ankiety przez mieszkańców gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy. Dane będą traktowane jako dane poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby przygotowania w/w dokumentu. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego przy ul. Głowackiego 51 do pokoju nr 111.Za udział w ankiecie bardzo Państwu dziękujemy!Ankieta PGN dla Przedsiębiorcy Gminy BrzeskoAnkieta PGN dla Mieszkańca Gminy Brzesko