Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
MOPS dla bezrobotnych
15.12.2014

MOPS dla bezrobotnych

Zakończono siódmą edycję projektu pn. „Program aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.W ramach projektu uczestniczki odbyły kursy, warsztaty mające na celu wzrost kwalifikacji zawodowych m. in. „Pracownica gastronomii”, „Opiekunka osób zależnych z podstawami j. niemieckiego”, „Florystyka z aranżacją ogrodów” czy „Warsztaty krawieckie”. Są to zawody, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, odpowiadają one również indywidualnym predyspozycjom i zainteresowaniom uczestniczek. Uzyskane kwalifikacje mają pomóc uczestniczkom w odnalezieniu się na dzisiejszym – trudnym rynku pracy. Zauważalne okazało się również, iż udział w projekcie rozwinął i udoskonalił  umiejętności interpersonalne uczestniczek.Ponadto Panie uzyskały dostęp do darmowego poradnictwa specjalistycznego, wybranych przez siebie badań specjalistycznych, oraz badań z zakresu medycyny pracy. W ramach projektu odbyły się również spotkania integracyjne dla uczestniczek i ich rodzin tj. pikniki rodzinne i  wyjazdy szkoleniowe, które były okazją do pogłębienia więzi rodzinnych oraz zapoznania się z kulturą regionalną.Z w/w działań skorzystało  51 kobiet zamieszkałych na terenie gminy Brzesko, w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez pracy. Same uczestniczki oceniają projekt pozytywnie, są zadowolone, że mogły brać w nim udział, wiele z nich jest już aktywnych zawodowo.DSC_1527