Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Edukacja dzieci i młodzieży
27.11.2014

Edukacja dzieci i młodzieży

Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku prowadzi  na szeroką skalę edukację ekologiczną  w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Działania w tym zakresie prowadzone są głównie w szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie naszej gminy, a także wśród mieszkańców. Organizowane są konkursy, spotkania, teatrzyki, wśród mieszkańców rozpropagowane były ulotki, ogłoszenia oraz nagłaśniane były informacje w mediach lokalnych. Dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym, obserwuje się zwiększenie ilości zbieranych surowców wtórnych, w wyniku czego odpady trafiają do odzysku, a nie na składowisko odpadów.Obecnie realizowane są następujące działania ekologiczne:1)      W bieżącym roku szkolnym  została ogłoszona kolejna, XIV-ta już edycja konkursu ekologicznego „BRZESKO – CZYSTA GMINA”.  Konkurs kierowany jest do wszystkich szkół z terenu gminy a tematyka dotyczy selektywnej  zbiórki odpadów. Podobnie jak w roku ubiegłym dzieci i młodzież szkolna, będzie zbierać surowce wtórne, tj. plastikowe zakrętki, makulaturę, puszki aluminiowe itp. a odbiorem odpadów będzie zajmować się firma Your Partner z Brzeska która zapłaci szkołom za każdy kilogram oddanych odpadów, ponadto sponsoruje część nagród.2)       Został zorganizowany również podobny konkurs dla przedszkoli.  Dzieci także będą zbierać surowce wtórne, w zamian za to otrzymają nagrody zarówno przedszkola jak i dzieci najbardziej zaangażowane.3)      W trakcie realizacji jest XI-ta edycja konkursu „Zbiórka zużytych baterii” . Konkurs kierowany jest do przedszkoli oraz do szkół z terenu naszej gminy.Działania edukacyjne zrealizowane w roku 2014:1)      W miesiącu czerwcu br. został zorganizowany „Piknik Ekologiczny” dla dzieci i młodzieży szkolnej. Podczas pikniku prowadzone były zabawy, konkursy i pogadanki na temat właściwej gospodarki odpadami powstałymi w gospodarstwach domowych. W pikniku uczestniczyło ok. 300 osób. W trakcie  Pikniku ogłoszone były również wyniki konkursów których realizacja trwała cały rok szkolny i dotyczyła konkursu „Zbiórka zużytych baterii” oraz  „Brzesko – czysta gmina”.2)      W minionym roku szkolnym zorganizowaliśmy spektakle teatralne o tematyce ekologicznej dla młodzieży szkolnej a także dla przedszkolaków.   W  czerwcu w każdym z przedszkoli Studio Małych Form Teatralnych na nasze zlecenie przedstawiło teatrzyk „Jaś i Małgosia”. Spektakle dotyczyły tematyki właściwego postępowania z odpadami w codziennym życiu.3)      Jako element edukacyjny zleciliśmy przygotowanie planów lekcji i zakładek do książek o tematyce związanej z segregacją odpadów które zostały przekazane dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Ulotki informacyjne jak prawidłowo segregować odpady – zostały rozpropagowane wśród mieszkańców gminy, naklejki z opisem jak właściwe segregować odpady, przeznaczone zostały  na kosze do segregacji odpadów.  Wykonanie powyższych materiałów pokryte zostało częściowo ze środków dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz ze środków gminnych.4)      Co roku prowadzone są  akcje: „Sprzątanie Świata”, „Dni Ziemi” „Europejski Dzień bez samochodu”. W akcje te włączani są uczniowie, nauczyciele, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku. W ramach tych akcji porządkowane są  tereny  z zalegających śmieci, a uczestnicy otrzymują worki i rękawice, natomiast zebrane odpady, zabierane są na zlecenie BGO.  Akcje te cieszą się dużą popularnością.5)      W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej i promowania selektywnej zbiórki odpadów wszystkie zainteresowane szkoły i przedszkola zlokalizowane na terenie naszej gminy zostały zaopatrzone w pojemniki do segregacji  odpadów (pojemniki są tematycznie opisane), pokrywamy również koszty obsługi.6)      W styczniu br. Stowarzyszenie „Akademia Odpadowa” na prośbę BGO, przeprowadziła szkolenie dla Radnych i Sołtysów Gminy Brzesko.  Tematyka  dotyczyła gospodarki odpadami, głównie właściwej segregacji odpadów, sposobów ograniczania ilości odpadów w gospodarstwach domowych oraz prawidłowego kompostowania odpadów. Szkolenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy brali czynny udział w poszczególnych elementach szkolenia. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Ekopsychologia w ramach projektu „Akademia odpadowa” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobne szkolenie zostało przeprowadzone dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, pn.: „Jak uczyć o odpadach”. W szkoleniu uczestniczyło prawie 40 nauczycieli, każdy uczestnik otrzymał zestaw edukacyjny: poradnik dla edukatorów, plakaty o różnorodnej tematyce oraz materiały szkoleniowe.DSC_3416DSC_3449DSC_3462DSCF5814DSCF6040