Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
51
Ogłoszenie o konkursie
2019-04-03 12:07
52
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-04-02 15:34
53
Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji
2019-04-01 13:04
54
Ogłoszenie o naborze
2019-03-28 14:10
55
Wynik naboru
2019-03-26 14:49
56
VI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-03-22 11:24
57
Wynik naboru
2019-03-20 12:36
58
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
2019-03-13 10:00
59
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
2019-03-12 12:10
60
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
2019-03-12 12:08
61
Ogłoszenie o naborze
2019-03-08 17:43
62
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2019-03-08 9:43
63
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
2019-03-07 15:15
64
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2019-03-07 11:53
65
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-03-06 16:58
66
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2019-03-05 10:56
67
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2019-03-04 15:27
68
Ogłoszenie wyników konkursu
2019-02-28 14:45
69
Wybory sołtysów i członków rad sołeckich
2019-02-28 8:15
70
Dotacja dla stowarzyszenia
2019-02-22 14:41
71
Budowa gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa
2019-02-22 9:40
72
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-02-21 15:27
73
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2019-02-21 10:50
74
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
2019-02-21 10:48
75
I sesja Rady Seniorów w Brzesku
2019-02-21 10:38
76
Ogłoszenie o naborze
2019-02-15 15:22
77
Konkursy ofert
2019-02-14 14:05
78
Wynik Naboru
2019-02-14 12:42
79
Budowa Odcinka Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki
2019-02-14 11:33
80
Ogłoszenie o naborze
2019-02-13 12:33
81
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2019-02-11 16:08
82
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2019-02-08 15:48
83
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2019-02-06 15:09
84
Budowa parkingu przy dworcu PKP
2019-02-05 16:10
85
V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
2019-02-01 12:25
86
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2019-02-01 9:33
87
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
2019-01-30 15:09
88
Budowa Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa
2019-01-30 9:41
89
Zapytanie ofertowe
2019-01-25 16:50
90
IV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-01-25 16:18
91
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową ”.
2019-01-25 15:41
92
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-01-24 15:11
93
Dyżury przewodniczącej Rady Miejskiej
2019-01-23 10:21
94
Posiedzenie komisji oświaty kultury i sportu
2019-01-21 15:37
95
Otwarty konkurs ofert
2019-01-21 10:46
96
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2019-01-18 15:54
97
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2019-01-18 15:52
98
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
2019-01-17 16:39
99
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9”
2019-01-17 11:25
100
Ogłoszenie o naborze
2019-01-16 14:59