Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
51
Wynik Naboru
2019-02-14 12:42
52
Budowa Odcinka Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki
2019-02-14 11:33
53
Ogłoszenie o naborze
2019-02-13 12:33
54
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2019-02-11 16:08
55
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2019-02-08 15:48
56
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2019-02-06 15:09
57
Budowa parkingu przy dworcu PKP
2019-02-05 16:10
58
V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
2019-02-01 12:25
59
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2019-02-01 9:33
60
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
2019-01-30 15:09
61
Budowa Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa
2019-01-30 9:41
62
Zapytanie ofertowe
2019-01-25 16:50
63
IV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-01-25 16:18
64
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową ”.
2019-01-25 15:41
65
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-01-24 15:11
66
Dyżury przewodniczącej Rady Miejskiej
2019-01-23 10:21
67
Posiedzenie komisji oświaty kultury i sportu
2019-01-21 15:37
68
Otwarty konkurs ofert
2019-01-21 10:46
69
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2019-01-18 15:54
70
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2019-01-18 15:52
71
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
2019-01-17 16:39
72
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9”
2019-01-17 11:25
73
Ogłoszenie o naborze
2019-01-16 14:59
74
Budowa Odcinka Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki
2019-01-15 11:10
75
Powołanie Komisji Konkursowej
2019-01-14 8:40
76
Budowa Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa
2019-01-08 9:54
77
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Gospodarki Finansowej
2019-01-07 11:11
78
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-01-04 12:09
79
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2019-01-02 11:28
80
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2019-01-02 11:26
81
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2018-12-31 11:05
82
Nabór kandydatów na członków komisji
2018-12-27 15:02
83
III Sesja Rady Miejskiej
2018-12-21 11:30
84
Otwarty Konkurs Ofert
2018-12-20 15:05
85
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-12-20 11:11
86
Obwieszczenie- Przebudowa DK75
2018-12-18 9:09
87
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9”.
2018-12-11 9:34
88
II Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-12-07 14:14
89
Konsultacje społeczne
2018-12-06 10:04
90
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-12-05 17:37
91
Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali
2018-11-22 15:20
92
Wynik naboru na stanowisko pracy
2018-11-20 15:25
93
Pierwsza sesja nowej kadencji
2018-11-14 13:43
94
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-11-07 11:24
95
LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
2018-10-26 14:34
96
Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali
2018-10-23 9:54
97
LVI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-10-12 14:02
98
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
2018-10-11 12:36
99
Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego
2018-10-10 10:00
100
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2018-10-04 16:00