Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
51
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-12-03 13:53
52
Obwieszczenie burmistrza
2019-12-03 10:31
53
Obwieszczenie burmistrza – „Brzesko – Granice”
2019-12-03 9:27
54
Ogłoszenie wyniku naboru
2019-12-02 19:39
55
Obwieszczenie burmistrza
2019-11-26 13:38
56
Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji
2019-11-22 15:03
57
XVI sesja rady miejskiej
2019-11-22 12:56
58
Obwieszczenie burmistrza
2019-11-21 8:34
59
Obwieszczenie burmistrza
2019-11-19 8:53
60
Komisja gospodarki finansowej
2019-11-18 16:41
61
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-11-15 10:37
62
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-11-15 10:35
63
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-11-14 12:06
64
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-11-13 12:42
65
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-11-13 12:10
66
Ogłoszenie wyniku naboru
2019-11-08 11:07
67
Ogłoszenie o naborze
2019-11-08 9:17
68
Obwieszczenie burmistrza
2019-11-05 14:16
69
Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-11-05 10:40
70
XIV sesja rady miejskiej
2019-10-25 14:30
71
Zaproszenie do złożenia oferty
2019-10-24 8:22
72
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-10-22 9:10
73
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-10-18 10:12
74
Obwieszczenie burmistrza
2019-10-17 13:45
75
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
2019-10-16 15:40
76
Przebudowa drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyska – Bucze – Mokrzyska
2019-10-16 15:37
77
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-10-16 15:16
78
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-10-15 15:15
79
XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-10-14 15:48
80
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa odcinka sieci wodociągowej
2019-10-11 17:59
81
II posiedzenie kapituły przyznawania tytułów honorowych
2019-10-09 17:41
82
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-10-07 15:00
83
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-10-07 11:03
84
Obwieszczenie
2019-10-04 15:26
85
I posiedzenie kapituły przyznawania tytułów honorowych
2019-10-04 10:53
86
Uproszczona oferta
2019-10-03 14:22
87
Ogłoszenie o naborze
2019-10-02 8:16
88
Komunikat o ochronnym szczepieniu lisów
2019-09-27 14:33
89
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji
2019-09-25 14:58
90
Wynik naboru
2019-09-25 14:02
91
Zarządzenie burmistrza Brzeska nr 264/2019
2019-09-25 12:51
92
XII sesja rady miejskiej
2019-09-20 14:25
93
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-09-19 17:12
94
Zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości w trybie realizacji roszczeń
2019-09-19 17:08
95
Uproszczona oferta
2019-09-17 12:18
96
Posiedzenie komisji oświaty kultury i sportu
2019-09-11 17:27
97
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-09-10 15:11
98
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-09-09 12:40
99
Obwieszczenie burmistrza Brzeska
2019-09-06 15:05
100
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-09-05 17:43