2019

KOMISJA GOSPODARKI FINANSOWEJ

Protokół z dnia 11 stycznia 2019r. (załącznik)

Protokół z dnia 28 stycznia 2019r. (załącznik)

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Protokół z dnia 11 stycznia 2019r. (załącznik)

Protokół z dnia 20 lutego 2019r. (załącznik)

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Protokół z dnia 04 stycznia 2019r. (załącznik)

Protokół z dnia 04 lutego 2019r. (załącznik)

 

 

KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I PROMOCJI

Protokół z dnia 10 stycznia 2019r. (załącznik)

Protokół z dnia 14 lutego 2019r. (załącznik)

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY

Protokół z dnia 1o stycznia 2019r. (załącznik)

Protokół z dnia 15 lutego 2019r. (załącznik)

 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI