Wnioski 2019

Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia 10-01-2018

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji z dnia 10-01-2019r

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 11-01-2019r

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 24-01-2019r

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 24-01-2019r

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 25-01-2019-r

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej z dnia 28-01-2019r

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji z dnia 14-02-2019r

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia 15-02-2019r

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 20-02-2019r

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg i Wniosków z dnia 27.02.2019r

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 11 marca 2019 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 12.03.2019 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji z dnia 14.03.2019 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia 15.03.2019 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej z dnia 20.03.2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 25.03.2019 .r

Wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej z dnia 04.04.2019 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia 12.04.2019 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 15.04.2019 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej z dnia 17.04.2019 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji z dnia 18.04.2019 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 23.04.2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 23.04.2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 10.05.2019 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia 16.05.2019 .r

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 17.05.2019 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej z dnia 22-05-2019 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji z dnia 23.05.2019 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 27.05.2019 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11.06.2019 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i promocji z dnia 13.06.2019 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia 14.06.2019 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 17.06.2019 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 18.06.2019 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji z dnia 04.07.2019 r.

Wspólne Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 05.07.2019 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia 05.07.2019 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 19-08-2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 20-08-2019 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji z dnia 21-08-2019 r.

Posiedzenie Komisji Finansowej z dnia 22-08-2019 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 26-08-2019 r.