Jednostki Organizacyjne

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Brzesko ul. Wiejska 12
tel. 14 68 650 02, e-mail: biuro@sportbrzeski.pl
Dyrektor – Marek Dadej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Brzesko ul.Mickiewicza 21
tel. 14 66 324 19, fax. 14 66 307 05
e-mail: mopsbrzesko@mail.zetosa.com.pl
Dyrektor – Bogusława Czyżycka -Paryło

Miejski Ośrodek Kultury
Brzesko ul.Kościuszki 7
tel. 14 68 496 60 e-mail: kultura1@poczta.onet.pl
Dyrektor – Małgorzata Cuber

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Brzesko pl.Targowy 10
tel. 14 66 312 02,  14 68 645 50 e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl
Dyrektor – Karina Legutek

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU odbędzie się dnia : 27 LIPCA 2017 R . / CZWARTEK / O GODZINIE 12 00
W SALI OBRAD U RZĘDU M IEJSKIEGO W B RZESKU, UL . G ŁOWACKIEGO 51.
P ROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko .
2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka