Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Budowa podziemnego, podjezdniowego zbiornika na terenie istniejącej stacji paliw płynnych CMC Spółka z o. o. z/s w Brzesku
2020-02-24 13:10
2
Przebudowa drogi powiatowej nr 1433 K Mokrzyska – Bucze – Mokrzyska
2020-02-24 12:40
3
XIX Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2020-02-21 11:29
4
Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap „Łącznika Brzeskiego”
2020-02-19 15:38
5
Przetarg na najem lokalu w RCK–B w Brzesku przy Placu Targowym 10
2020-02-13 15:57
6
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2020-02-12 10:50
7
Zespół hal magazynowo-produkcyjno-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, komunikacyjną.
2020-02-12 10:48
8
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2020-02-12 9:27
9
Budowa hali produkcji wieczek „L2019”
2020-02-11 14:45
10
Ogłoszenie wyniku konkursu
2020-02-11 14:44
11
Ogłoszenie wyników konkursu
2020-02-11 14:39
12
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2020-02-10 12:01
13
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2020-02-10 11:29
14
Posiedzenie Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji
2020-02-07 16:43
15
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY
2020-02-06 11:48
16
Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap
2020-02-04 15:44
17
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2020-02-03 10:58
18
Obwieszczenie – Budowa centrum logistycznego
2020-01-31 10:49
19
Obwieszczenie – Przebudowa drogi powiatowej nr 1433 K Mokrzyska – Bucze – Mokrzyska
2020-01-29 13:03
20
Obwieszczenie – Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki
2020-01-29 12:59
21
Wyniki konkursu
2020-01-27 17:47
22
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2020-01-21 16:04
23
Do wynajmu kawiarenka w RCKB
2020-01-21 15:29
24
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020
2020-01-21 15:14
25
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
2020-01-21 15:06
26
Obwieszczenie – Budowa hali produkcji wieczek „L2019”
2020-01-20 15:38
27
XVIII Sesja Rady Miejskiej
2020-01-17 11:14
28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZESKA
2020-01-16 14:26
29
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2020-01-13 17:56
30
Obwieszczenie Burmistrza
2020-01-13 13:14
31
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji
2020-01-11 11:11
32
Ogłoszenie o konkursie-Prowadzenie świetlicy
2020-01-10 14:29
33
Ogłoszenie o konkursie-Prowadzenie jadłodajni dla ubogich
2020-01-10 14:23
34
Posiedzenie KOMISJI Skarg Wniosków i Petycji
2020-01-10 13:12
35
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2020-01-10 10:55
36
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2020-01-08 12:16
37
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2020-01-08 12:14
38
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
2020-01-08 12:11
39
Otwarty konkurs ofert
2019-12-27 13:21
40
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie zadań publicznych
2019-12-20 10:26
41
Obwieszczenie Burmistrza
2019-12-18 15:04
42
XVII Sesja Rady Miejskiej
2019-12-13 16:23
43
Obwieszczenie Burmistrza
2019-12-13 11:30
44
Zarządzenie Burmistrza
2019-12-11 14:40
45
Obwieszczenie Burmistrza
2019-12-11 11:08
46
Łączne posiedzenie komisji Rewizyjnej z komisją Oświaty Kultury i Sportu
2019-12-05 16:50
47
Konsultacje
2019-12-05 12:39
48
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-12-04 20:43
49
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-12-03 15:14
50
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-12-03 13:55