Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
XII Sesja Rady Miejskiej
2019-09-20 14:25
2
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-09-19 17:12
3
Zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości w trybie realizacji roszczeń
2019-09-19 17:08
4
Uproszczona oferta
2019-09-17 12:18
5
Posiedzenie komisji oświaty kultury i sportu
2019-09-11 17:27
6
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-09-10 15:11
7
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-09-09 12:40
8
Obwieszczenie burmistrza Brzeska
2019-09-06 15:05
9
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-09-05 17:43
10
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-09-05 17:40
11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
2019-08-30 13:32
12
Uproszczona oferta
2019-08-29 9:33
13
Ogłoszenie o naborze
2019-08-27 16:04
14
XI sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-08-23 15:43
15
Obwieszczenie burmistrza Brzeska
2019-08-23 14:58
16
Uproszczona oferta
2019-08-22 13:29
17
Ogłoszenie o konkursie
2019-08-19 10:13
18
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-08-16 13:42
19
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-08-16 10:25
20
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-08-13 12:40
21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-08-12 8:52
22
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „W stronę słońca”
2019-08-09 13:26
23
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-08-09 9:45
24
Komisja spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-08-06 13:23
25
Posiedzenie komisji statutowej
2019-07-26 15:32
26
Zarządzenie burmistrza Brzeska nr 188/2019
2019-07-18 11:18
27
Zarządzenie burmistrza Brzeska nr 187/2019
2019-07-18 10:56
28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-07-18 9:07
29
Obwieszczenie
2019-07-15 8:49
30
Obwieszczenie burmistrza Brzeska
2019-07-05 13:43
31
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-07-03 11:30
32
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-06-27 10:15
33
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-06-27 9:18
34
Lista zaakceptowanych ofert w konkursie
2019-06-26 16:51
35
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-06-26 16:48
36
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-06-25 9:55
37
Obwieszczenie
2019-06-17 13:25
38
IX sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-06-14 12:20
39
Zawiadomienie o dyżurach przedszkoli publicznych w 2019 r.
2019-06-14 9:23
40
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-06-11 15:04
41
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-06-07 12:17
42
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-06-06 16:47
43
Debata nad raportem o stanie gminy Brzesko za 2018 rok
2019-06-06 14:48
44
Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji
2019-06-06 13:52
45
Wspólne posiedzenie komisji gospodarki finansowej oraz komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-06-06 13:04
46
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-06-06 11:54
47
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-06-05 10:25
48
Obwieszczenie
2019-06-05 9:08
49
Nabór ławników sądowych
2019-06-04 15:40
50
Zawiadomienie o dyżurach przedszkoli
2019-06-03 8:19