Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2019-01-18 15:54
2
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2019-01-18 15:52
3
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
2019-01-17 16:39
4
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9”
2019-01-17 11:25
5
Ogłoszenie o naborze
2019-01-16 14:59
6
Budowa Odcinka Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki
2019-01-15 11:10
7
Powołanie Komisji Konkursowej
2019-01-14 8:40
8
Budowa Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa
2019-01-08 9:54
9
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Gospodarki Finansowej
2019-01-07 11:11
10
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-01-04 12:09
11
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2019-01-02 11:28
12
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2019-01-02 11:26
13
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2018-12-31 11:05
14
Nabór kandydatów na członków komisji
2018-12-27 15:02
15
III Sesja Rady Miejskiej
2018-12-21 11:30
16
Otwarty Konkurs Ofert
2018-12-20 15:05
17
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-12-20 11:11
18
Obwieszczenie- Przebudowa DK75
2018-12-18 9:09
19
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9”.
2018-12-11 9:34
20
II Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-12-07 14:14
21
Konsultacje społeczne
2018-12-06 10:04
22
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-12-05 17:37
23
Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali
2018-11-22 15:20
24
Wynik naboru na stanowisko pracy
2018-11-20 15:25
25
Pierwsza sesja nowej kadencji
2018-11-14 13:43
26
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-11-07 11:24
27
LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
2018-10-26 14:34
28
Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali
2018-10-23 9:54
29
LVI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-10-12 14:02
30
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
2018-10-11 12:36
31
Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego
2018-10-10 10:00
32
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2018-10-04 16:00
33
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2018-10-02 14:35
34
Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali oraz wykonaniem infrastruktury technicznej i drogi wewnętrznej na części działki nr ewid. 897/10
2018-09-27 9:17
35
OBWIESZCZENIE
2018-09-25 8:51
36
LV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-09-21 15:27
37
Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych
2018-09-21 15:04
38
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2018-09-18 11:58
39
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-09-17 12:56
40
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-09-17 12:49
41
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-09-13 10:49
42
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2018-09-13 10:44
43
Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych
2018-09-11 9:34
44
Uproszczona oferta
2018-09-05 11:36
45
„Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9””
2018-09-05 10:26
46
Posiedzenie Kapituły
2018-08-31 15:08
47
Konsultacje społeczne
2018-08-31 14:12
48
LIV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-08-24 13:02
49
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-08-21 13:08
50
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-08-17 15:33