Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
XXXIX Sesja Rady Miejskiej
2017-05-25 13:12
2
„Rozbiórka odcinka linii napowietrznej 15 kV relacji Brzesko – Szczurowa”
2017-05-24 15:55
3
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2017-05-23 16:36
4
Budowa stacji paliw płynnych oraz bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mokrzyskach
2017-05-19 12:06
5
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2017-05-18 15:13
6
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-05-18 15:11
7
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2017-05-17 14:53
8
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-05-16 15:18
9
Psiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-05-16 13:21
10
Burmistrz Brzeska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzesku
2017-05-11 10:56
11
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
2017-05-02 14:31
12
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2017-04-20 14:38
13
Budowa skrzyżowania planowanej drogi gminnej z ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – obwodnicą miasta Brzeska
2017-04-14 9:42
14
Otwarty konkurs na realizacje zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
2017-04-13 16:38
15
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2017-04-13 16:32
16
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2017-04-13 12:39
17
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-04-13 9:47
18
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-04-12 16:09
19
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-04-10 14:48
20
Realizacja zadania publicznego
2017-04-03 12:12
21
Sesja Rady Miejskiej
2017-03-24 15:30
22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko „Jasień – Nowy Świat”
2017-03-22 12:42
23
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-03-21 9:56
24
Wykaz nieruchomości do zbycia
2017-03-20 15:43
25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2017-03-17 14:23
26
Zarządzenie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
2017-03-17 13:33
27
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2017-03-16 10:03
28
Posiedzenie komisji REWIZYJNEJ
2017-03-15 15:07
29
Utworzenie punktu zbierania surowców wtórnych z wstępnym przetwarzaniem odpadów w Brzesku
2017-03-14 10:59
30
Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół
2017-03-10 15:13
31
Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli.
2017-03-10 15:10
32
Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
2017-03-09 16:46
33
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-03-08 15:18
34
Nieruchomość do zbycia.
2017-03-08 15:00
35
Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych
2017-03-08 11:57
36
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia
2017-03-07 15:51
37
Rozstrzygnięcie konkursu „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”
2017-03-06 16:02
38
Sesja Rady Miejskiej
2017-03-06 14:54
39
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-03-06 13:11
40
Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie Pomocy Społecznej.
2017-02-24 15:40
41
Konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
2017-02-24 15:31
42
Sesja Rady Miejskiej
2017-02-17 11:06
43
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-02-14 13:27
44
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2017-02-13 16:33
45
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-02-10 15:38
46
Lokale przeznaczone do najmu
2017-02-08 14:47
47
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-02-07 15:14
48
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-02-03 15:08
49
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
2017-02-02 15:35
50
Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku
2017-01-27 10:39