Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
2019-03-13 10:00
2
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
2019-03-12 12:10
3
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
2019-03-12 12:08
4
Ogłoszenie o naborze
2019-03-08 17:43
5
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2019-03-08 9:43
6
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
2019-03-07 15:15
7
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2019-03-07 11:53
8
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-03-06 16:58
9
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2019-03-05 10:56
10
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2019-03-04 15:27
11
Ogłoszenie wyników konkursu
2019-02-28 14:45
12
Wybory sołtysów i członków rad sołeckich
2019-02-28 8:15
13
Dotacja dla stowarzyszenia
2019-02-22 14:41
14
Budowa gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa
2019-02-22 9:40
15
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-02-21 15:27
16
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2019-02-21 10:50
17
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
2019-02-21 10:48
18
I sesja Rady Seniorów w Brzesku
2019-02-21 10:38
19
Ogłoszenie o naborze
2019-02-15 15:22
20
Konkursy ofert
2019-02-14 14:05
21
Wynik Naboru
2019-02-14 12:42
22
Budowa Odcinka Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki
2019-02-14 11:33
23
Ogłoszenie o naborze
2019-02-13 12:33
24
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2019-02-11 16:08
25
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2019-02-08 15:48
26
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2019-02-06 15:09
27
Budowa parkingu przy dworcu PKP
2019-02-05 16:10
28
V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
2019-02-01 12:25
29
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2019-02-01 9:33
30
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
2019-01-30 15:09
31
Budowa Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa
2019-01-30 9:41
32
Zapytanie ofertowe
2019-01-25 16:50
33
IV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-01-25 16:18
34
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku wraz z drogą dojazdową ”.
2019-01-25 15:41
35
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-01-24 15:11
36
Dyżury przewodniczącej Rady Miejskiej
2019-01-23 10:21
37
Posiedzenie komisji oświaty kultury i sportu
2019-01-21 15:37
38
Otwarty konkurs ofert
2019-01-21 10:46
39
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
2019-01-18 15:54
40
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2019-01-18 15:52
41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
2019-01-17 16:39
42
Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9”
2019-01-17 11:25
43
Ogłoszenie o naborze
2019-01-16 14:59
44
Budowa Odcinka Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki
2019-01-15 11:10
45
Powołanie Komisji Konkursowej
2019-01-14 8:40
46
Budowa Gazociągu DN 100 do SRP Jadowniki na długości ok. 630 m – dokumentacja projektowa
2019-01-08 9:54
47
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Gospodarki Finansowej
2019-01-07 11:11
48
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-01-04 12:09
49
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2019-01-02 11:28
50
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2019-01-02 11:26