Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
2017-07-21 16:45
2
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
2017-07-17 8:10
3
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2017-07-14 12:00
4
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-07-10 11:43
5
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-07-10 11:37
6
OD 1 lipca obowiązuje Uchwała Antysmogowa
2017-07-03 16:13
7
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2017-06-30 16:06
8
Budowa trzech hal magazynowych wraz z wiatami oraz budynku biurowego na terenie Browaru Okocim
2017-06-30 15:36
9
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-06-29 14:29
10
Lista zaakceptowanych wniosków do konkursów
2017-06-29 12:06
11
Brzesko – Dzielnica Przemysłowa
2017-06-27 11:16
12
XL Sesja Rady Miejskiej
2017-06-23 9:30
13
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2017-06-14 15:41
14
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora PSP Nr 2 w Brzesku
2017-06-14 13:43
15
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2017-06-14 11:16
16
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2017-06-12 15:50
17
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-06-12 10:56
18
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-06-06 15:26
19
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-06-06 8:59
20
Nieruchomości do zbycia
2017-05-30 14:34
21
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii II
2017-05-30 10:27
22
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko I
2017-05-30 10:12
23
XXXIX Sesja Rady Miejskiej
2017-05-25 13:12
24
„Rozbiórka odcinka linii napowietrznej 15 kV relacji Brzesko – Szczurowa”
2017-05-24 15:55
25
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2017-05-23 16:36
26
Budowa stacji paliw płynnych oraz bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mokrzyskach
2017-05-19 12:06
27
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2017-05-18 15:13
28
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-05-18 15:11
29
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2017-05-17 14:53
30
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-05-16 15:18
31
Psiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-05-16 13:21
32
Burmistrz Brzeska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzesku
2017-05-11 10:56
33
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
2017-05-02 14:31
34
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2017-04-20 14:38
35
Budowa skrzyżowania planowanej drogi gminnej z ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – obwodnicą miasta Brzeska
2017-04-14 9:42
36
Otwarty konkurs na realizacje zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
2017-04-13 16:38
37
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2017-04-13 16:32
38
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2017-04-13 12:39
39
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-04-13 9:47
40
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-04-12 16:09
41
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-04-10 14:48
42
Realizacja zadania publicznego
2017-04-03 12:12
43
Sesja Rady Miejskiej
2017-03-24 15:30
44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko „Jasień – Nowy Świat”
2017-03-22 12:42
45
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-03-21 9:56
46
Wykaz nieruchomości do zbycia
2017-03-20 15:43
47
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2017-03-17 14:23
48
Zarządzenie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
2017-03-17 13:33
49
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2017-03-16 10:03
50
Posiedzenie komisji REWIZYJNEJ
2017-03-15 15:07