Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Zarządzenie burmistrza Brzeska nr 188/2019
2019-07-18 11:18
2
Zarządzenie burmistrza Brzeska nr 187/2019
2019-07-18 10:56
3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-07-18 9:07
4
Obwieszczenie
2019-07-15 8:49
5
Obwieszczenie burmistrza Brzeska
2019-07-05 13:43
6
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-07-03 11:30
7
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-06-27 10:15
8
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-06-27 9:18
9
Lista zaakceptowanych ofert w konkursie
2019-06-26 16:51
10
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-06-26 16:48
11
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-06-25 9:55
12
Obwieszczenie
2019-06-17 13:25
13
IX sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-06-14 12:20
14
Zawiadomienie o dyżurach przedszkoli publicznych w 2019 r.
2019-06-14 9:23
15
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-06-11 15:04
16
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-06-07 12:17
17
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-06-06 16:47
18
Debata nad raportem o stanie gminy Brzesko za 2018 rok
2019-06-06 14:48
19
Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji
2019-06-06 13:52
20
Wspólne posiedzenie komisji gospodarki finansowej oraz komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-06-06 13:04
21
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-06-06 11:54
22
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-06-05 10:25
23
Obwieszczenie
2019-06-05 9:08
24
Nabór ławników sądowych
2019-06-04 15:40
25
Zawiadomienie o dyżurach przedszkoli
2019-06-03 8:19
26
Obwieszczenie
2019-05-31 9:09
27
Ogłoszenie o otwartym konkursie
2019-05-29 12:43
28
VIII sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-05-24 9:28
29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-05-20 10:50
30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
2019-05-15 15:06
31
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-05-14 16:15
32
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-05-09 12:35
33
Wynik naboru
2019-05-09 8:49
34
Posiedzenie komisji zdrowia pomocy społecznej i rodziny
2019-05-08 13:31
35
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-05-08 13:24
36
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-05-08 11:39
37
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-05-07 15:22
38
Rozstrzygnięcie konkursu – wyniki
2019-04-30 12:38
39
Wybory do Izb Rolniczych
2019-04-30 12:17
40
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-04-18 12:58
41
Obwieszczenie burmistrza Brzeska
2019-04-17 8:53
42
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2019-04-16 10:55
43
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-04-15 15:35
44
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2019-04-12 15:54
45
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2019-04-12 12:13
46
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-04-08 15:29
47
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-04-08 12:00
48
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-04-08 11:48
49
Ogłoszenie o konkursach
2019-04-08 11:34
50
Informacja o wyniku naboru
2019-04-08 10:58