Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2019-09-11 17:27
2
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-09-10 15:11
3
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-09-09 12:40
4
Obwieszczenie burmistrza Brzeska
2019-09-06 15:05
5
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-09-05 17:43
6
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-09-05 17:40
7
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
2019-08-30 13:32
8
Uproszczona oferta
2019-08-29 9:33
9
Ogłoszenie o naborze
2019-08-27 16:04
10
XI sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-08-23 15:43
11
Obwieszczenie burmistrza Brzeska
2019-08-23 14:58
12
Uproszczona oferta
2019-08-22 13:29
13
Ogłoszenie o konkursie
2019-08-19 10:13
14
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-08-16 13:42
15
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-08-16 10:25
16
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-08-13 12:40
17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-08-12 8:52
18
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „W stronę słońca”
2019-08-09 13:26
19
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-08-09 9:45
20
Komisja spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-08-06 13:23
21
Posiedzenie komisji statutowej
2019-07-26 15:32
22
Zarządzenie burmistrza Brzeska nr 188/2019
2019-07-18 11:18
23
Zarządzenie burmistrza Brzeska nr 187/2019
2019-07-18 10:56
24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-07-18 9:07
25
Obwieszczenie
2019-07-15 8:49
26
Obwieszczenie burmistrza Brzeska
2019-07-05 13:43
27
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-07-03 11:30
28
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-06-27 10:15
29
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-06-27 9:18
30
Lista zaakceptowanych ofert w konkursie
2019-06-26 16:51
31
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-06-26 16:48
32
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-06-25 9:55
33
Obwieszczenie
2019-06-17 13:25
34
IX sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-06-14 12:20
35
Zawiadomienie o dyżurach przedszkoli publicznych w 2019 r.
2019-06-14 9:23
36
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-06-11 15:04
37
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-06-07 12:17
38
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-06-06 16:47
39
Debata nad raportem o stanie gminy Brzesko za 2018 rok
2019-06-06 14:48
40
Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji
2019-06-06 13:52
41
Wspólne posiedzenie komisji gospodarki finansowej oraz komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-06-06 13:04
42
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-06-06 11:54
43
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-06-05 10:25
44
Obwieszczenie
2019-06-05 9:08
45
Nabór ławników sądowych
2019-06-04 15:40
46
Zawiadomienie o dyżurach przedszkoli
2019-06-03 8:19
47
Obwieszczenie
2019-05-31 9:09
48
Ogłoszenie o otwartym konkursie
2019-05-29 12:43
49
VIII sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-05-24 9:28
50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2019-05-20 10:50