Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
2020-01-21 16:04
2
Do wynajmu kawiarenka w RCKB
2020-01-21 15:29
3
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020
2020-01-21 15:14
4
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
2020-01-21 15:06
5
Obwieszczenie – Budowa hali produkcji wieczek „L2019”
2020-01-20 15:38
6
XVIII Sesja Rady Miejskiej
2020-01-17 11:14
7
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRZESKA
2020-01-16 14:26
8
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2020-01-13 17:56
9
Obwieszczenie Burmistrza
2020-01-13 13:14
10
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji
2020-01-11 11:11
11
Ogłoszenie o konkursie-Prowadzenie świetlicy
2020-01-10 14:29
12
Ogłoszenie o konkursie-Prowadzenie jadłodajni dla ubogich
2020-01-10 14:23
13
Posiedzenie KOMISJI Skarg Wniosków i Petycji
2020-01-10 13:12
14
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2020-01-10 10:55
15
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2020-01-08 12:16
16
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2020-01-08 12:14
17
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
2020-01-08 12:11
18
Otwarty konkurs ofert
2019-12-27 13:21
19
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie zadań publicznych
2019-12-20 10:26
20
Obwieszczenie Burmistrza
2019-12-18 15:04
21
XVII Sesja Rady Miejskiej
2019-12-13 16:23
22
Obwieszczenie Burmistrza
2019-12-13 11:30
23
Zarządzenie Burmistrza
2019-12-11 14:40
24
Obwieszczenie Burmistrza
2019-12-11 11:08
25
Łączne posiedzenie komisji Rewizyjnej z komisją Oświaty Kultury i Sportu
2019-12-05 16:50
26
Konsultacje
2019-12-05 12:39
27
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-12-04 20:43
28
Posiedzenie komisji gospodarki finansowej
2019-12-03 15:14
29
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-12-03 13:55
30
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-12-03 13:53
31
Obwieszczenie burmistrza
2019-12-03 10:31
32
Obwieszczenie burmistrza – „Brzesko – Granice”
2019-12-03 9:27
33
Ogłoszenie wyniku naboru
2019-12-02 19:39
34
Obwieszczenie burmistrza
2019-11-26 13:38
35
Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji
2019-11-22 15:03
36
XVI sesja rady miejskiej
2019-11-22 12:56
37
Obwieszczenie burmistrza
2019-11-21 8:34
38
Obwieszczenie burmistrza
2019-11-19 8:53
39
Komisja gospodarki finansowej
2019-11-18 16:41
40
Posiedzenie komisji rewizyjnej
2019-11-15 10:37
41
Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu
2019-11-15 10:35
42
Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji
2019-11-14 12:06
43
Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny
2019-11-13 12:42
44
Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa
2019-11-13 12:10
45
Ogłoszenie wyniku naboru
2019-11-08 11:07
46
Ogłoszenie o naborze
2019-11-08 9:17
47
Obwieszczenie burmistrza
2019-11-05 14:16
48
Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2019-11-05 10:40
49
XIV sesja rady miejskiej
2019-10-25 14:30
50
Zaproszenie do złożenia oferty
2019-10-24 8:22