Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Sesja Rady Miejskiej
2017-03-24 15:30
2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko „Jasień – Nowy Świat”
2017-03-22 12:42
3
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-03-21 9:56
4
Wykaz nieruchomości do zbycia
2017-03-20 15:43
5
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2017-03-17 14:23
6
Zarządzenie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
2017-03-17 13:33
7
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2017-03-16 10:03
8
Posiedzenie komisji REWIZYJNEJ
2017-03-15 15:07
9
Utworzenie punktu zbierania surowców wtórnych z wstępnym przetwarzaniem odpadów w Brzesku
2017-03-14 10:59
10
Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół
2017-03-10 15:13
11
Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli.
2017-03-10 15:10
12
Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
2017-03-09 16:46
13
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-03-08 15:18
14
Nieruchomość do zbycia.
2017-03-08 15:00
15
Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych
2017-03-08 11:57
16
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia
2017-03-07 15:51
17
Rozstrzygnięcie konkursu „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”
2017-03-06 16:02
18
Sesja Rady Miejskiej
2017-03-06 14:54
19
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-03-06 13:11
20
Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie Pomocy Społecznej.
2017-02-24 15:40
21
Konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
2017-02-24 15:31
22
Sesja Rady Miejskiej
2017-02-17 11:06
23
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-02-14 13:27
24
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2017-02-13 16:33
25
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-02-10 15:38
26
Lokale przeznaczone do najmu
2017-02-08 14:47
27
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-02-07 15:14
28
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-02-03 15:08
29
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
2017-02-02 15:35
30
Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku
2017-01-27 10:39
31
XXXIV Sesja Rady Miejskiej
2017-01-25 14:34
32
Otwarty Konkursu Ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2017-01-24 15:01
33
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-01-19 15:20
34
Wykazy nieruchomości do zbycia i dzierżawy
2017-01-19 15:18
35
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2017-01-18 15:08
36
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2017-01-17 15:40
37
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2017-01-17 9:59
38
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2017-01-12 15:32
39
„Przebudowa wraz budową gazociągu DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice w m. Brzesko”
2017-01-12 13:42
40
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2017-01-11 15:52
41
Zmiana Ustawy o Ochronie Przyrody
2017-01-10 9:05
42
Wykaz lokali do zbycia i nieruchomości do najmu
2017-01-09 16:10
43
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2017-01-04 9:54
44
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
2016-12-22 16:21
45
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2016-12-22 9:36
46
INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Wydziale Budżetowo –Księgowym
2016-12-21 15:45
47
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
2016-12-20 9:40
48
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2016-12-19 15:09
49
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2016-12-15 15:22
50
Zakończenie postępowania „Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice w m. Brzesko – dokumentacja projektowa”
2016-12-14 16:10