Z Magistratu

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Pierwsza sesja nowej kadencji
2018-11-14 13:43
2
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-11-07 11:24
3
LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
2018-10-26 14:34
4
Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali
2018-10-23 9:54
5
LVI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-10-12 14:02
6
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko pracy
2018-10-11 12:36
7
Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego
2018-10-10 10:00
8
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2018-10-04 16:00
9
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
2018-10-02 14:35
10
Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali oraz wykonaniem infrastruktury technicznej i drogi wewnętrznej na części działki nr ewid. 897/10
2018-09-27 9:17
11
OBWIESZCZENIE
2018-09-25 8:51
12
LV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-09-21 15:27
13
Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych
2018-09-21 15:04
14
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2018-09-18 11:58
15
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-09-17 12:56
16
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-09-17 12:49
17
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-09-13 10:49
18
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2018-09-13 10:44
19
Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych
2018-09-11 9:34
20
Uproszczona oferta
2018-09-05 11:36
21
„Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9””
2018-09-05 10:26
22
Posiedzenie Kapituły
2018-08-31 15:08
23
Konsultacje społeczne
2018-08-31 14:12
24
LIV Sesja Rady Miejskiej w Brzesku
2018-08-24 13:02
25
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-08-21 13:08
26
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-08-17 15:33
27
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2018-08-13 15:37
28
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2018-08-13 11:53
29
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-08-07 15:32
30
Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego
2018-08-06 9:46
31
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2018-07-17 14:44
32
Ogłoszenie o naborze
2018-07-11 15:35
33
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-07-11 12:40
34
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-07-10 12:10
35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia własności Gminy Brzesko.
2018-07-05 16:20
36
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko
2018-07-04 15:03
37
Ogłoszenie o naborze
2018-07-03 15:13
38
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-07-02 15:36
39
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2018-06-25 13:12
40
LIII Sesja Rady Miejskiej
2018-06-20 15:33
41
Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
2018-06-18 16:19
42
Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ
2018-06-14 21:27
43
Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
2018-06-14 15:19
44
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-06-14 14:34
45
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu
2018-06-13 12:16
46
Ogłoszenie o konkursie
2018-06-11 14:22
47
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2018-06-11 11:10
48
Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego
2018-05-30 11:09
49
LII Sesja Rady Miejskiej
2018-05-25 15:29
50
Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej
2018-05-16 14:20