Nieruchomości

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Do zbycia działka przy ul. Mickiewicza stanowiącej drogę wojewódzką Brzesko-Nowy Sącz
2019.07.1811:20
2
Nieruchomość do zbycia
2019.07.18 11:06
3
Lokal do zbycia przy ulicy Ogrodowej 2
2019.07.17 12:00
4
Lokal do wynajmu – Pl. Żwirki i Wigury 8 w Brzesku
2019.07.09 11:23
5
Najem lokali przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2019.07.05 13:14
6
Lokale do wynajmu – negocjacje
2019.07.05 13:08
7
Najem lokalu na parterze budynku przy ul. Głowackiego nr 10
2019.07.03 12:00
8
Najem lokalu przy ul. Rynek nr 24
2019.07.03 11:52
9
Wykaz lokalu do wynajmu
2019.06.27 13:00
10
Wykaz nieruchomości do wynajmu
2019.06.13 11:50
11
Wykaz nieruchomości do zbycia
2019.06.13 09:13
12
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wesołej 3 w Brzesku
2019.06.04 13:24
13
Najem lokalu przy ul. Kręta nr 1 w Brzesku
2019.05.24 16:31
14
Najem lokalu przy ul. Głowackiego nr 10 w Brzesku
2019.05.24 16:00
15
Negocjacje ofertowe na wynajem lokalu Rynek 24
2019.05.24 13:17
16
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2019.05.2112:12
17
Wykaz nieruchomości położonej w Brzesku przeznaczonej do zbycia
2019.05.15 15:32
18
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Okocimiu przeznaczonej do zbycia
2019.05.15 15:20
19
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Okocimiu przeznaczonej do zbycia
2019.0515 15:00
20
Najem lokalu przy ul. Rynek nr 24 w Brzesku
2019.04.30 12:32
21
Najem lokalu na parterze budynku przy ul. Głowackiego nr 10 w Brzesku
2019.04.29 16:00
22
Najem lokalu przy ul. Kręta nr 1
2019.04.29 11:52
23
Najem budynku przy ul. Ogrodowej nr 6
2019.03.29 11:29
24
Najem lokali przy Głowackiego 40 w Brzesku
2019.03.26 16:40
25
Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach
2019.03.26 14:38
26
Najem lokali w Brzesku
2019.03.26 12:27
27
Sprzedaż działki w pobliżu ul. Garbarskiej w Brzesku
2019.03.14 16:08
28
Sprzedaż działki przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Brzesku
2019.03.01 13:00
29
Sprzedaż działki w rejonie ulicy Wiejska
2019.02.19 14:43
30
Najem lokalu przy ul. Rynek nr 24 w Brzesku
2019.02.15 13:07
31
Najem lokalu użytkowego przy ul. Głowackiego w Brzesku
2019.02.15 13:00
32
Najem lokalu użytkowego przy ul. Krętej 1 w Brzesku
2019.02.15 11:53
33
Wynajem lokali na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2019.02.14 16:00
34
Przetarg ustny na najem lokali na placu targowym
2019.02.14 15:07
35
Lokal przy ul. Głowackiego 10 do wynajęcia
2019.01.23 16:37
36
Lokal przy ul. Krętej 1 do wynajęcia
2019.01.23 16:25
37
Lokal przy ul. Rynek 24 do wynajęcia
2019.01.23 16:22
38
Wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu
2019.01.23 15:16
39
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy
2019.01.23 15:01
40
Wykazy dotyczące lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do wynajmu
2019.01.23 14:58
41
Najem lokalu przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2019.01.16 13:03
42
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia
2019.01.10 16:08
43
Najem lokalu przy ul. Rynek nr 16 w Brzesku
2019.01.09 16:11
44
Najem lokalu przy ul. Ogrodowej nr 6 w Brzesku
2019.01.09 15:30
45
Najem lokali – przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2019.01.09 15:24
46
Najem lokali – Plac Targowy
2019.01.09 15:15
47
Wykazy nieruchomości do dzierżawy
2018.12.28 11:23
48
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wesołej 3 w Brzesku
2018.12.21 11:31
49
Działki w Mokrzyskach
2018.12.13 16:20
50
Dzierżawa szaletów publicznych w Brzesku
2018.12.07 11:46