Nieruchomości

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Wykaz nieruchomości do wynajmu
2019.10.21 16:04
2
Wykazy nieruchomości do dzierżawy
2019.10.21 16:02
3
Wykaz nieruchomości gruntowej do zbycia – Okocim
2019.10.21 16:00
4
Wykaz nieruchomości położonej w Brzesku przeznaczonej do zbycia
2019.10.09 09:38
5
Zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach
2019.10.08 13:51
6
Wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia
2019.10.04 16:23
7
Kolejna działka do zbycia na Pomianowskim Stoku
2019.10.03 15:26
8
Działka gruntowa niezabudowana do zbycia – Pomianowski Stok
2019.10.03 15:20
9
Najem lokalu przy Żwirki i Wigury nr 8
2019.09.19 17:21
10
Wynajem lokalu przy ul. Rynek nr 24
2019.09.19 17:20
11
Zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości w trybie realizacji roszczeń
2019.09.19 17:00
12
„Pomianowski Stok” – działki do zbycia
2019.09.19 17:00
13
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
2019.09.05 17:51
14
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości – działka nr 2342/1
2019.09.05 17:47
15
Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze zamiany
2019.09.02 09:43
16
Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Brzesku
2019.08.29 08:27
17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – MOKRZYSKA
2019.08.23 15:47
18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – JADOWNIKI
2019.08.23 15:16
19
Dzierżawa przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Kwiatowej
2019.08.22 09:19
20
Najem lokalu przy Pl.Żwirki i Wigury nr 8
2019.08.20 15:03
21
Wykaz nieruchomości
2019.08.14 15:19
22
Sprzedaż nieruchomości położonej w Okocimiu
2019.07.31 12:41
23
Wynajem lokalu przy ul. Kręta nr 1
2019.07.29 15:33
24
Najem lokalu przy ul. Głowackiego nr 10
2019.07.29 15:25
25
Wynajem lokalu przy ul. Rynek nr 24
29.07.2019 15:00
26
Do zbycia działka przy ul. Mickiewicza stanowiącej drogę wojewódzką Brzesko-Nowy Sącz
2019.07.1811:20
27
Nieruchomość do zbycia
2019.07.18 11:06
28
Lokal do zbycia przy ulicy Ogrodowej 2
2019.07.17 12:00
29
Lokal do wynajmu – Pl. Żwirki i Wigury 8 w Brzesku
2019.07.09 11:23
30
Najem lokali przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2019.07.05 13:14
31
Lokale do wynajmu – negocjacje
2019.07.05 13:08
32
Najem lokalu na parterze budynku przy ul. Głowackiego nr 10
2019.07.03 12:00
33
Najem lokalu przy ul. Rynek nr 24
2019.07.03 11:52
34
Wykaz lokalu do wynajmu
2019.06.27 13:00
35
Wykaz nieruchomości do wynajmu
2019.06.13 11:50
36
Wykaz nieruchomości do zbycia
2019.06.13 09:13
37
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wesołej 3 w Brzesku
2019.06.04 13:24
38
Najem lokalu przy ul. Kręta nr 1 w Brzesku
2019.05.24 16:31
39
Najem lokalu przy ul. Głowackiego nr 10 w Brzesku
2019.05.24 16:00
40
Negocjacje ofertowe na wynajem lokalu Rynek 24
2019.05.24 13:17
41
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2019.05.2112:12
42
Wykaz nieruchomości położonej w Brzesku przeznaczonej do zbycia
2019.05.15 15:32
43
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Okocimiu przeznaczonej do zbycia
2019.05.15 15:20
44
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Okocimiu przeznaczonej do zbycia
2019.0515 15:00
45
Najem lokalu przy ul. Rynek nr 24 w Brzesku
2019.04.30 12:32
46
Najem lokalu na parterze budynku przy ul. Głowackiego nr 10 w Brzesku
2019.04.29 16:00
47
Najem lokalu przy ul. Kręta nr 1
2019.04.29 11:52
48
Najem budynku przy ul. Ogrodowej nr 6
2019.03.29 11:29
49
Najem lokali przy Głowackiego 40 w Brzesku
2019.03.26 16:40
50
Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach
2019.03.26 14:38