Nieruchomości

Drukujdrukuj

LP
TYTUŁ
DATA
1
Sprzedaż działki w pobliżu ul. Garbarskiej w Brzesku
2019.03.14 16:08
2
Sprzedaż działki przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Brzesku
2019.03.01 13:00
3
Sprzedaż działki w rejonie ulicy Wiejska
2019.02.19 14:43
4
Najem lokalu przy ul. Rynek nr 24 w Brzesku
2019.02.15 13:07
5
Najem lokalu użytkowego przy ul. Głowackiego w Brzesku
2019.02.15 13:00
6
Najem lokalu użytkowego przy ul. Krętej 1 w Brzesku
2019.02.15 11:53
7
Wynajem lokali na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2019.02.14 16:00
8
Przetarg ustny na najem lokali na placu targowym
2019.02.14 15:07
9
Lokal przy ul. Głowackiego 10 do wynajęcia
2019.01.23 16:37
10
Lokal przy ul. Krętej 1 do wynajęcia
2019.01.23 16:25
11
Lokal przy ul. Rynek 24 do wynajęcia
2019.01.23 16:22
12
Wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu
2019.01.23 15:16
13
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy
2019.01.23 15:01
14
Wykazy dotyczące lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do wynajmu
2019.01.23 14:58
15
Najem lokalu przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2019.01.16 13:03
16
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia
2019.01.10 16:08
17
Najem lokalu przy ul. Rynek nr 16 w Brzesku
2019.01.09 16:11
18
Najem lokalu przy ul. Ogrodowej nr 6 w Brzesku
2019.01.09 15:30
19
Najem lokali – przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2019.01.09 15:24
20
Najem lokali – Plac Targowy
2019.01.09 15:15
21
Wykazy nieruchomości do dzierżawy
2018.12.28 11:23
22
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wesołej 3 w Brzesku
2018.12.21 11:31
23
Działki w Mokrzyskach
2018.12.13 16:20
24
Dzierżawa szaletów publicznych w Brzesku
2018.12.07 11:46
25
Wykaz nieruchomości do najmu
2018.12.05 13:17
26
Wykaz nieruchomości własności Gminy Brzesko przeznaczonych do wynajmu
2018.11.23 12:04
27
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy
2018.11.22 15:00
28
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
2018.11.06 10:54
29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
2018.11.0513:15
30
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko do zbycia
2018.10.25 15:00
31
Zbycie działki – Pomianowski Stok
2018.10.15 15:05
32
Sprzedaż działek w rejonie ulic Wiejska – W. Kossaka
2018.10.12 09:41
33
Sprzedaż działek w rejonie ulicy Wiejska
2018.10.12 09:38
34
Nieruchomość do zbycia – Pomianowski Stok
35
Nieruchomości do dzierżawy
2018.09.20 14:15
36
Działka do zbycia przy skrzyżowaniu ulicy Jasnej i Konstytucji 3 Maja
2018.09.20 11:43
37
Najem lokalu na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku
2018.09.13 10:43
38
Przetarg na zbycie działki przy ulicach gen. Leopolda Okulickiego oraz gen. Władysława Sikorskiego
2018.09.10 12:13
39
Wykaz nieruchomości do zbycia
2018.09.06 15:02
40
Wykaz nieruchomości do zbycia
2018.09.04 15:40
41
Działki do sprzedania
2018.08.30 15:11
42
Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach
2018.08.23 15:10
43
Najem lokalu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu
2018.08.06 13:05
44
Wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzesku
2018.08.06 12:39
45
Najem lokalu przy ul. Ogrodowej nr 6 w Brzesku
2018.08.06 12:07
46
Działki do zbycia położone w rejonie ulic Wiejska i W. Kossaka
2018.08.03 15:10
47
Nieruchomość do zbycia w rejonie ulicy Wiejskiej
2018.08.03 15:00
48
Wykaz nieruchomości do najmu
2018.08.03 09:25
49
Wykaz nieruchomości do dzierżawy
2018.07.10 15:45
50
Nieruchomości gminne do zbycia we wsi Mokrzyska
2018.07.10 11:56