Przetargi

PROFIL NABYWCY

Drukujdrukuj

TYTUŁ
TYP
STATUS
ROZPOCZĘCIE
SKŁADANIE
OTWARCIE
12. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska wraz z magistralą –ETAP IV.
zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe
w trakcie
2017-09-07 9:00
2017-09-25 9:00
2017-09-25 9:10
11 / 2007. USŁUGI UBEZPIECZENIA GMINY BRZESKO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
przetarg nieograniczony - usługi
zakończony
2017-08-10
2017-08-18 12:00
2017-08-18 12:15
10. PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZESKU NA POTRZEBY PROGRAMU SENIOR+.
nieograniczony - podprogowy
w trakcie
2017-08-04 11:00
2017-09-04 10:00
2017-09-04 10:15
9 / 2007. USŁUGI UBEZPIECZENIA GMINY BRZESKO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
przetarg nieograniczony - usługi
zakończony
2017-07-13 14:32
2017-07-21 12:00
2017-07-21 12:15
8 / 2017. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego – PSZOK i odbiór odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, a dostarczonych przez mieszkańców gminy Brzesko.
podprogowy - wolna ręka
zakończony
2017-04-27 9:30
nie dotyczy
nie dotyczy
7 / 2017. Budowa ulic : Jana Pawła II, Sikorskiego, Odrodzenia i Oświecenia na osiedlu Słotwina w Brzesku – etap III – budowa ul. Sikorskiego w km 0+575 do 0+833.
podprogowy - nieograniczony
zakończony
2017-04-19 12:55
2017-05-08 10:00
2017-05-08 10:15
6 / 2017. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko.
powyżej progu - wolna ręka
zakończony
2017-04-13 10:15
nie dotyczy
nie dotyczy
5 / 2017.REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2017.
podprogowy-nieograniczony
zakończony
2017-02-22 12:15
2017-03-09 9:00
2017-03-09 9:10
4 / 2017. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul. Zachodniej w Jadownikach.
podprogowy-nieograniczony
zakończony
2017-02-16 12:10
2017-03-06 10:00
2017-03-06 10:15
3 / 2017. Bieżące oczyszczanie i odśnieżanie ulic i placów miasta Brzeska, oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko – in house.
podprogowy - wolna ręka
zakończony
2017-02-10 14:00
nie dotyczy
nie dotyczy
2 / 2017. Utrzymanie zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko – in house.
podprogowy - wolna ręka
zakończony
2017-02-10 13:45
nie dotyczy
nie dotyczy
1 / 2017. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów przy szkołach, przedszkolach i placówkach kulturalno-oświatowych na terenie gminy Brzesko – in house.
podprogowy - wolna ręka
zakończony
2017-02-09 15:30
nie dotyczy
nie dotyczy


Zobacz przetargi 2016r.>>