Przetargi

PROFIL NABYWCY

Drukujdrukuj

TYTUŁ
TYP
STATUS
ROZPOCZĘCIE
SKŁADANIE
OTWARCIE
5 / 2017.REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2017.
podprogowy-nieograniczony
w trakcie
2017-02-22 12:15
2017-03-09 9:00
2017-03-09 9:10
4 / 2017. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul. Zachodniej w Jadownikach.
podprogowy-nieograniczony
w trakcie
2017-02-16 12:10
2017-03-06 10:00
2017-03-06 10:15
3 / 2017. Bieżące oczyszczanie i odśnieżanie ulic i placów miasta Brzeska, oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko – in house.
podprogowy - wolna ręka
w trakcie
2017-02-10 14:00
nie dotyczy
nie dotyczy
2 / 2017. Utrzymanie zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko – in house.
podprogowy - wolna ręka
w trakcie
2017-02-10 13:45
nie dotyczy
nie dotyczy
1 / 2017. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów przy szkołach, przedszkolach i placówkach kulturalno-oświatowych na terenie gminy Brzesko – in house.
podprogowy - wolna ręka
w trakcie
2017-02-09 15:30
nie dotyczy
nie dotyczy


Zobacz przetargi 2016r.>>