Przetargi

PROFIL NABYWCY

Drukujdrukuj

TYTUŁ
TYP
STATUS
ROZPOCZĘCIE
SKŁADANIE
OTWARCIE
8 / 2019. Remont szachtów i podjazdu dla niepełnosprawnych oraz innych drobnych robót remontowych przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku.
podprogowy - nieograniczony
w trakcie
2019-07-11 12:00
2019-07-30 10:00
2019-07-30 10:10
7 / 2019. Adaptacja holu głównego dla potrzeb utworzenia punktu obsługi klienta w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Głowackiego 51.
podprogowy - nieograniczony
w trakcie
2019-07-04 13:00
2019-07-19 10:00
2019-07-19 10:10
6 / 2019. Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko oraz z PSZOK w Brzesku.
nadprogowy - wolna ręka
zakończono
2019-04-25 11:30
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
5 / 2019. Budowa gminnego parku wypoczynku i rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy – etap I
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-03-13 11:00
2019-03-28 10:00
2019-03-28 10:10
4 / 2019. Budowa systemu sygnalizacji pożarowej (SPP) oraz awaryjnego oświetlenia.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-02-28 14:55
2019-03-15 10:00
2019-03-15 10:10
3 / 2019. Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Brzesko.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-01-29 14:20
2019-02-14 10:00
2019-02-14 10:10
2 / 2019. REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2019.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-01-29 13:45
2019-02-15 09:00
2019-02-15 09:10
1 / 2019. Selektywna zbiórka odpadów w jednostkach oświatowych Gminy Brzesko.
wolna ręka - podprogowy
zakończono
2019-01-10 10:30
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.


Zobacz przetargi 2018r.>>