Przetargi

PROFIL NABYWCY

Drukujdrukuj

TYTUŁ
TYP
STATUS
ROZPOCZĘCIE
SKŁADANIE
OTWARCIE
23 / 2019. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku w roku 2020.
wolna ręka - podprogowy
zakończono
2019-11-26 10:15
nie dotyczy
nie dotyczy
22 / 2019. Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.
podprogowy - wolna ręka
zakończono
2019-11-22 09:00
nie dotyczy
nie dotyczy
21 / 2019. Świadczenie usługi w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska, oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych na terenie Gminy Brzesko.
podprogowy - wolna ręka
zakończono
2019-11-22 08:50
nie dotyczy
nie dotyczy
20 / 2019. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku w roku 2020.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-11-15 14:15
2019-11-25 09:00
2019-11-25 09:10
19 / 2019. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK.
wolna ręka - podprogowy
zakończono Ująć w sprawozdaniu UZP za 2020
2019-11-05 08:30
nie dotyczy
nie dotyczy
18 / 2019. Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska.
wolna ręka - podprogowy
zakończono
2019-10-17 15:03
nie dotyczy
nie dotyczy
17 / 2019. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-10-23 10:40
2019-10-31 10:00
2019-10-31 10:10
16/2019. Zimowe utrzymanie dróg w gminie Brzesko w sołectwach Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice, oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2019 / 2020.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-10-18 13:30
2019-10-28 10:00
2019-10-28 10:10
15 / 2019. Administrowanie placem targowym oraz zarządzanie nieruchomościami budynkowymi tj. pawilonami handlowymi oraz sanitarnymi znajdującymi się na terenie Placu Targowego w Brzesku.
wolna ręka - podprogowy
zakończono
2019-10-09 10:30
nie dotyczy
nie dotyczy
14 / 2019. Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020.
wolna ręka - podprogowy
zakończono
2019-10-08 8:15
nie dotyczy
nie dotyczy
13 / 2019. Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-10-02 14:15
2019-10-17 10:00
2019-10-17 10:10
12 / 2019. Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku – Etap 1.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-09-16 14:15
2019-10-01 10:00
2019-10-01 10:10
11 / 2019. Budowa drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: odcinek nr I w km od o+000,00 do 0 = 411,94 wraz z włączeniami w km 0 + 350,50 odcinek nr II 0+000,00 do 0 + 140,00 oraz w km 0+411,94, odcinek nr III 0, 000,00 do 0+130 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-09-06 13:40
2019-09-23 10:00
2019-09-23 10:10
10 / 2019. Budowa drogi gminnej nr 250731K w Brzesku na odcinku nr I od km 0 + 000,00 do 0 + 497,43 oraz na odcinku nr II od km 0 + 009,45 do 0 + 130,00.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-09-03 11:40
2019-09-18 10:00
2019-09-18 10:10
9 / 2019. Zakup i montaż sanitariatów kontenerowych na Placu Targowym w Brzesku.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-08-07 14:20
2019-08-22 10:00
2019-08-22 10:10
8 / 2019. Remont szachtów i podjazdu dla niepełnosprawnych oraz innych drobnych robót remontowych przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-07-11 12:00
2019-07-30 10:00
2019-07-30 10:10
7 / 2019. Adaptacja holu głównego dla potrzeb utworzenia punktu obsługi klienta w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Głowackiego 51.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-07-04 13:00
2019-07-19 10:00
2019-07-19 10:10
6 / 2019. Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko oraz z PSZOK w Brzesku.
nadprogowy - wolna ręka
zakończono
2019-04-25 11:30
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
5 / 2019. Budowa gminnego parku wypoczynku i rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy – etap I
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-03-13 11:00
2019-03-28 10:00
2019-03-28 10:10
4 / 2019. Budowa systemu sygnalizacji pożarowej (SPP) oraz awaryjnego oświetlenia.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-02-28 14:55
2019-03-15 10:00
2019-03-15 10:10
3 / 2019. Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Brzesko.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-01-29 14:20
2019-02-14 10:00
2019-02-14 10:10
2 / 2019. REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2019.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2019-01-29 13:45
2019-02-15 09:00
2019-02-15 09:10
1 / 2019. Selektywna zbiórka odpadów w jednostkach oświatowych Gminy Brzesko.
wolna ręka - podprogowy
zakończono
2019-01-10 10:30
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.


Zobacz przetargi 2018r.>>