Przetargi

PROFIL NABYWCY

Drukujdrukuj

TYTUŁ
TYP
STATUS
ROZPOCZĘCIE
SKŁADANIE
OTWARCIE
17 / 2018. Świadczenie usługi w zakresie bieżącego oczyszczania i odśnieżania ulic i placów miasta Brzeska, oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych na terenie Gminy Brzesko.
podprogowy - wolna ręka
w trakcie
2018-11-14 12:45
nie dotyczy
nie dotyczy
16 / 2018. Świadczenie usługi w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień oraz placów zabaw na terenie Gminy Brzesko.
podprogowy - wolna ręka
w trakcie
2018-11-14 12:35
nie dotyczy
nie dotyczy
15 / 2018. Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice, oraz Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2018 / 2019.
podprogowy - nieograniczony
w trakcie
2018-10-29 13:45
2018-11-08 09:00
2018-11-08 09:15
14 / 2018. Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko.
nadprogowy - wolna ręka
w trakcie
2018-10-25 14:10
nie dotyczy
nie dotyczy
13 / 2018. Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2018/2019.
podprogowy - wolna ręka
w trakcie
2018-10-23 13:20
nie dotyczy
nie dotyczy
12 / 2018. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK.
podprogowy - wolna ręka
w trakcie
2018-10-22 12:20
nie dotyczy
nie dotyczy
11 / 2018. Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Brzesko.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2018-07-26 11:10
2018-08-03 13:00
2018-08-03 13:10
10 / 2018. Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
podprogowy - wolna ręka
zakończony
2018-07-18 8:55
nie dotyczy
nie dotyczy
9 / 2018. USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY BRZESKO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
podprogowy - nieograniczony
zakończony
2018-07-05 8:50
2018-07-17 13:00
2018-07-17 13:10
8 / 2018. Budowa drogi gminnej łączącej ulice : Brata Alberta i ul. L. Okulickiego w km 0.00 – 0.00 +190 – L. Okulickiego i gen. Wł. Sikorskiego w km 0.00+390 – 0.00+575 oraz gen. Wł. Sikorskiego i H. Kołłątaja w km od 0+833,00 do 1+ 205,82 w miejscowości Brzesko.
podprogowy - nieograniczony
zakończony
2018-06-26 11:00
2018-07-12 10:00
2018-07-12 10:10
7 / 2018. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2022.
podprogowy - nieograniczony
zakończony
2018-06-18 11:45
2018-06-26 10:00
2018-06-26 10:10
6 / 2018. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wiosennej i Poprzecznej z wykonaniem wylotu do rowu na działce nr 1052/2 w Brzesku.
podprogowy - nieograniczony
zakończony
2018-06-15 12:45
2018-07-03 10:00
2018-07-03 10:10
5 / 2018. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BRZESKO; IV 2018 – XII 2018.
nadprogowy - wolna ręka
zakończony
2018-02-12 10:10
nie dotyczy
nie dotyczy
4 / 2018. Świadczenie usług oświetlenia drogowego (sprawozdanie 2017).
podprogowy - wolna ręka
zakończony
2018-01-29 14:40
nie dotyczy
nie dotyczy
3 / 2018. REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2018.
podprogowy - nieograniczony
zakończony
2018-01-23 9:10
2018-02-07 09:00
2018-02-07 09:10
2 / 2018. Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska.
podprogowy - nieograniczony
zakończony
2018-01-09 13:25
2018-01-29 10:00
2018-01-29 10:10
1 / 2018. Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko.
podprogowy - nieograniczony
zakończono
2018-01-09 9:15
2018-01-26 10:00
2018-01-26 10:10
23 / 2017/2018. Usługi pocztowe w Urzędzie Miejskim w Brzesku na rok 2018 – tryb wolna ręka.
podprogowy - wolna ręka
zakończony
2018-01-03 11:55
nie dotyczy
nie dotyczy


Zobacz przetargi 2017r.>>