Punkt Konsultacyjny dla Przedsiębiorców

Usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą korzystać z usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez konsultantów Lokalnego Punktu Konsultacyjnego Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.

Usługi świadczone w ramach Projektu zostały dostosowane zarówno do potrzeb przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również osób planujących założenie własnej działalności.

W ramach Projektu, Konsultanci PK KSU świadczą:

Usługi informacyjne, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.:
. jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
. co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;
. skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;
. jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.

W ramach usługi informacyjnej klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady w obszarze transferu technologii, finansowanie zwrotne etc.
Konsultanci pomagają także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta.
Usługa informacyjna jest usługą bezpłatną.

Usługi doradcze, dedykowane poszczególnym grupom klientów PK KSU:

Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowi idealną pomoc dla osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
Wykwalifikowani konsultanci PK KSU poprowadzą Klienta przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu, a w szczególności w zakresie:
. wstępnej diagnozy potrzeb klienta,
. konsultacji nt. profilu planowanej działalności,
. analizy SWOT planowanej działalności,
. analizy form i źródeł finansowania działalności,
. pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
. wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
. przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
. pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.
Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej jest usługą skierowaną do już działających przedsiębiorców. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.:

. Wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego);
. Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www);
. Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej);
. Finanse przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu)
Usługi doradcze są dofinansowane w aż 90%, a ich koszt dla klienta to 10 zł za godzinę pracy doradcy.

W celu ułatwienia kontaktu i skorzystania z usług Krajowego Systemu Usług w każdy 1,2,3,4 piątek miesiąca w godzinach od 9.00 do 13.00 będzie pełniony dyżur konsultanta w Urzędzie Miejskim w Brzesku w pokoju nr. 11, tel. 014 /68 631 00 wew. 179,
Kontakt telefoniczny z konsultantem w pozostałe dni tygodnia: 601 358 763

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług.

INFORMACJA