wnioski 2009

Posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej i GKOŚiR z 09.03.09r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji ZPSiR z 20.11.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji ZPSiR z 23.10.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji ZPSiR z 30.09.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji ZPSiR z 22.04.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji ZPSiR z 23.02.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji ZPSiR z 26.01.2009r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji Statutowej z 24.06.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Statutowej z 08.06.2009r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, GKOŚiR, ZPSiR z 02.12.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i  GKOŚiR z 20.04.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Statutowej z 04.02.2009r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 16.12.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 18.11.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 16.09.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 20.07.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 16.06.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 18.05.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 06.04.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 24.03.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 27.02.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 04.02.2009r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji PPPiP z 13.11.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 16.10.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 18.09.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 08.07.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 15.05.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 24.04.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 01.04.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 16.03.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 06.02.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 23.01.2009r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji PPPiP oraz ZPSiR z 18.06.2009r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji OKiS z 04.12.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 19.11.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 22.10.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 25.09.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 21.08.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 14.07.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 23.06.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 21.05.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 04.11.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 18.03.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 25.02.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 21.01.2009r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 21.10.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 16.09.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 17.08.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 22.07.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 15.06.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 13.05.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 30.04.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 20.04.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 01.04.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 09.03.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 02.02.09r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 19.01.2009r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji GKOŚiR oraz Rewizyjnej z 16.11.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR oraz Rewizyjnej z 21.10.2009r. (pobierz)

Posiedzenie Komisji GF z 09.12.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 23.11.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 26.10.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 02.10.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 23.09.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 19.08.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 22.06.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 25.05.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 30.04.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 23.04.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 20.03.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 27.02.2009r. (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 22.01.2009r (pobierz)

Posiedzenie Komisji GF oraz OKiS z 30.04.2009r. (pobierz)

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU odbędzie się dnia : 27 LIPCA 2017 R . / CZWARTEK / O GODZINIE 12 00
W SALI OBRAD U RZĘDU M IEJSKIEGO W B RZESKU, UL . G ŁOWACKIEGO 51.
P ROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko .
2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka