wnioski 2004

Posiedzenie Komisji Statutowej z 16.06.2004r (pobierz)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 19.10.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 06.09.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 14.06.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z 05.04.2004r (pobierz)

Posiedzenie Komisji PPPiP z 15.12.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 15.10.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 16.07.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 22.06.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 20.05.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji PPPiP z 20.04.2004r (pobierz)

Posiedzenie Komisji OKiS z 20.12.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 22.10.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 30.09.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 27.08.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 15.07.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 21.06.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 19.05.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji OKiS z 21.04.2004r (pobierz)

Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 01.10.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 02.09.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 11.08.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 14.07.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 12.05.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GKOŚiR z 20.04.2004r (pobierz)

Posiedzenie Komisji GKOŚiR oraz PPPiP z 20.04.2004r (pobierz)

Posiedzenie Komisji GF z 21.12.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 25.10.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 29.09.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 31.08.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 19.07.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 24.06.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 17.05.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji GF z 14.04.2004r (pobierz)

Posiedzenie Komisji ds. ZPSiR z 16.12.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji ds. ZPSiR z 18.10.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji ds. ZPSiR z 15.06.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji ds. ZPSiR z 18.05.2004r (pobierz)
Posiedzenie Komisji ds. ZPSiR z 15.04.2004r (pobierz)

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU odbędzie się dnia : 27 LIPCA 2017 R . / CZWARTEK / O GODZINIE 12 00
W SALI OBRAD U RZĘDU M IEJSKIEGO W B RZESKU, UL . G ŁOWACKIEGO 51.
P ROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko .
2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka