Uczniowie z „brzeskiej 3” z wizytą u burmistrza

W ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, burmistrza Brzeska Tomasza Latochę odwiedziła młodzież z klas ósmych, szkoły podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.

Nadrzędnym celem nauczania przedmiotu jest – według twórców podstawy programowej – kształtowanie postaw obywatelskich i prowspólnotowych. Wśród zalecanych form pracy wyróżnione są metody pracy grupowej, w tym uczniowskie projekty edukacyjne, oraz dyskusja, co sprzyjać ma rozwijaniu umiejętności komunikacji i współdziałania.  Nauczycielka  Dorota Pstrąg poprosiła burmistrza  o umożliwienie wizyty uczniów w brzeskim magistracie i poprowadzenie lekcji „wiedzy o społeczeństwie”.

Podczas spotkania włodarz miasta przybliżył uczniom, zagadnienia związane z jego pracą, działaniem samorządu, funkcjonowaniem gminy oraz komunikacją z mieszkańcami.

um18 um0 um2 um3 um4 um6 um7 um10 um12 um17

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.