Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 16 października 2019 r. (środa), o godz. 8.15 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 – sala posiedzeń komisji.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 września 2019 r.
  4. Informacja na temat działalności gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
  5. Informacja na temat funkcjonowania spółki BZK w Brzesku oraz spółki MZGM.
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania -analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący komisji, mgr Rafał Cichoński

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.