Zaproszenie do składania ofert

Gmina Brzesko planuje zakup urządzenia do zbiórki elektroodpadów z przeznaczeniem na drobne elektroodpady tj.: żarówki, baterie, płyty CD, telefony komórkowe, tonery, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny w celu ustawienia go w centrum miasta.

Zwracamy się z prośbą o składanie ofert  na w/w  urządzenie wraz z jego dostawą i montażem.  Dostawa urządzenia oraz montaż we wskazanym miejscu na terenie Brzeska.

W/w oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Brzesku, Wydziale Ochrony  Środowiska pokój  nr 18, lub e-mail: odpady@brzesko.pl do dnia 08.10.2019r. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 68 65 172.

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.