Niższe podatki dla emerytów i rencistów

Od października zmienia się stawka podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 na 17 proc. i zmniejsza się zaliczka na podatek z 46,33 na 43,76 złotych. To oznacza realny zysk także dla świadczeniobiorców.

Z obniżonej stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają podatek dochodowy na ogólnych zasadach, czyli także emeryci i renciści. Wypłaty już za październik będą wyższe. W zależności od dochodu, rocznie można zyskać nawet kilkaset złotych.

Emeryci i renciści, którzy pobierają minimalne świadczenie 1 100 zł brutto, otrzymają na rękę 943 zł a nie 935 zł jak dotychczas. Osoby, które dostają 2 500 zł zyskają 23 zł, natomiast pobierający świadczenie w wysokości 7 000 zł otrzymają 67 zł więcej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie będzie stosował stawkę 17 proc. wobec wszystkich swoich klientów z dochodem do 85 528 zł. Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie natomiast wynosić 17,75 proc. – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18 proc. i 3 miesiące ze stawką 17 procent. Klienci ZUS dlatego mogą składać wnioski o rozliczanie według stawki 17,75 proc. dochodów uzyskanych od października do grudnia.

https://www.zus.pl/documents/10182/24154/Wyliczenie+kwoty+netto+od+10_2019.xlsx/6e5bca75-fe3d-cca1-97f4-d1aeabb27907

company_logo

This entry was posted by Miś-Wiewióra, on at and is filed under News. Comments are currently closed.