Kondolencje dla Pani Radnej Marii Kuci

Wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia dla Pani Marii Kuci – radnej Rady Miejskiej w Brzesku, w związku ze śmiercią Męża składają:

Tomasz Latocha – burmistrz Brzeska wraz Marią Kądziołką – przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzesku a także radni i pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku.

kondolencje

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.