Posiedzenie komisji oświaty kultury i sportu

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 18 września 2019 r. (środa), o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 – sala posiedzeń komisji.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22.08.2019 r.
 4. Informacja na temat funkcjonowania SPZOZ w Brzesku.
 5. Zapoznanie się ze stanem realizacji oraz podejmowanymi działaniami związanymi
  z realizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z elementami programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Brzesko” przyjętego uchwałą nr XVIII/124/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015 r. z późn.zm.).
 6. Przedstawienie informacji na temat planowanego utworzenia Centrum Usług Wspólnych z uwzględnieniem przewidywanej ilości etatów oraz szczegółowej lokalizacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Brzesku, z uwzględnieniem potrzeb szkoły.
 7. Informacja dyrektora Wydziału EKiS na temat arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.
 8. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za I półrocze 2019 roku.
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 11. Przewodniczący komisji, mgr Bartłomiej Turlej

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.