Obwieszczenie burmistrza Brzeska

Obwieszczenie o wydaniu przez burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.1.2019.RC z dnia 06.09.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa istniejącej stacji paliw wraz z częściową przebudową infrastruktury technicznej na terenie Zasada Trans – Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przy ul. Szczepanowskiej 3, na działce nr ew. 553/53, położonej w Brzesku”.

Obwieszczenie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.