Lokal do zbycia przy ulicy Ogrodowej 2

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  [t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.], podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

1 Lokal mieszkalny

Nr 18

2 Powierzchnia użytkowa lokalu  15,03 m2
3 Położenie i opis nieruchomości Lokal mieszkalny nr 18  znajduje się w budynku wielolokalowym przy ulicy Ogrodowej 2 (klatka B)
w Brzesku. Położony jest na  poddaszu (IV piętro, V kondygnacja) i składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz przynależnej piwnicy
o powierzchni 7,10 m2.
4 Forma zbycia Bez przetargu na rzecz najemcy
5 Wartość lokalu 45.677,00 zł
6 Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej (działka nr 1109/7 w Brzesku objęta KW nr TR1B/00026801/2) 1492,00 zł – zgodnie z udziałem wynoszącym 2213/219297 cz.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1109/7,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019 r. włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51, pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.