Deklaracje do 22 lipca 2019 r.

Przypominamy że w  związku ze zmianą wysokości opłat za wywóz śmieci, właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek złożyć nową deklarację,  na podstawie której otrzymają nowe  blankiety opłat na II półrocze 2019 r.

Aby pomóc i ułatwić mieszkańcom złożenie nowej deklaracji opłat, zamieszczamy wzór prawidłowo wypełnionego dokumentu.

deklaracja_odpady – pdf

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.