Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 13 czerwca  (czwartek)   2019 roku, o godzinie  8.15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku , ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 maja 2019 r.
  4. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie przerwy wakacyjnej w Gminie Brzesko;
  5. Informacja związana z dalszym wdrażaniem reformy szkolnictwa na terenie Gminy Brzesko.
  6. Informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych
  7. Raport o stanie Gminy – debata nad przedstawionym dokumentem
  8. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                    

                                                                         mgr Rafał Cichoński

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.