Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 14 czerwca  2019 roku (piątek), o godzinie 12.00 w  Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, w sali posiedzeń komisji.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  16 maja 2019 r.
  4. Informacja na temat opieki medycznej w szkołach – realizacja obowiązkowych szczepień dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzesko.
  5.  Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko.
  6. Analiza raportu o stanie Gminy Brzesko.
  7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji

                                                                                              Maria Kucia

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.