Obwieszczenie

Obwieszczenie informujące o przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, korekcie nazwy inwestycji oraz o wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap „Łącznika Brzeskiego””.

Obwieszczenie

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.