Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.14.2018.RC z dnia 09.05.2019 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezowiec 8” i „Brzezowiec 9” w miejscowości Jadowniki.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.