Posiedzenie komisji rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że   posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 23  kwietnia   2019 roku (wtorek), o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacje na temat uwag zgłoszonych do protokołów odbytych w dniach 25 marca i 4 kwietnia 2019 r.
  4. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2018r.
  5. Analiza sprawozdania z działalności MOK za 2018 rok.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji    Rewizyjnej RM w Brzesku

                                                                        


                         Piotr Duda  

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.