Zbiórka publiczna „Pomagamy i działamy”

W dniach od 8 do 23 marca na ulicach, placach, przy sklepach i kościołach w gminach: Brzesko, Czchów, Szczurowa i Dębno spotkać można było zuchów i harcerzy z puszkami i plakatami, kwestujących w ramach publicznej zbiórki pieniężnej „Pomagamy i działamy”, zorganizowanej przez Komendę Hufca ZHP Brzesko już po raz dwunasty z rzędu, przy okazji Dnia Myśli Braterskiej!

Jak co roku celem nadrzędnym akcji była pomoc finansowa dla wybranych dzieci z terenu działania poszczególnych jednostek harcerskich. W tym roku zuchy i harcerze wybrali ich pięcioro: Anię, Benjamina, Huberta, Patryka i Zuzię. Wszyscy cierpią na poważne choroby i wymagają stałej opieki lekarskiej, a co za tym idzie potrzebują wsparcia finansowego. Dzięki wspaniałemu odzewowi wszystkich ludzi dobrej woli, dla których nie jest obojętny los innych, zwłaszcza najmłodszych, udało się zebrać rekordową kwotę: 24.525, 33 złotych, z której 15.000 zł zasiliło konta wymienionych wyżej dzieci: (Hubert 6500 zł, Patryk 3000 zł, Ania 2500 zł, Benjamin 2500 zł i Zuzia 500 zł), a pozostała część zostanie wykorzystana w najbliższych miesiącach m.in. jako dofinansowanie do obozowej akcji letniej i jako dofinansowanie do nagród w konkursach hufcowych.

Najaktywniej w zbiórce tradycyjnie już zadziałał Szczep Czarny im. Bohaterów Państwa Podziemnego z Jadownik. Zrzeszone w sześciu jednostkach „jadownickie” zuchy i harcerze zebrali kwotę 12.013 zł  i wsparli nimi Patryka (3000 zł) i Huberta (4300 zł). Szczep Bohaterów Września z Brzeska zebrał kwotę 3 663,55 zł i przy wsparciu wędrowników z pDW z ZSP nr 1 w Brzesku (zebrali 240 zł) i 4 DH „Leśna Dziatwa” z Mokrzysk (zebrali 264,04 zł) przekazał pieniądze Benjaminowi (2500 zł). W Gminie Czchów tamtejsze środowiska kwestowały dla Ani i Huberta i tak: 3 DH „Czchowskie Orły” zebrała kwotę 2 352,10 zł, a „Wilcza” 6 DST z Jurkowa kwotę 1 741,34 zł. Obie drużyny wskazały, że pomóc chcą Ani i przekazały jej na dalsze leczenie 2500 zł. Z kolei 2 GZ „Leśne Ludki” i 7 DH „Iskierki” czyli zuchy i harcerze z Tworkowej przyłączyli się do pomocy dla Huberta i w sumie zebrali kwotę: 1 405,30 zł, z czego 850 zł trafiło do chorego chłopca. Na uwagę zasługuje również kwota 1370 zł zebrana przez zuchów z nowopowstałej gromady zuchowej z Porąbki Uszewskiej, które również wsparły chorego Huberta (800 zł). Z kolei 4 DST „Zaborowskie Dęby” z Zaborowa zebrała w sumie 876 zł i choremu Hubertowi przekazała 550 zł, a drużyna wielopoziomowa „Mieszkowi Drużynnicy” z Radłowa kwotę 600 zł. Dzięki temu chora Zuzia otrzymała 500 zł wsparcia.

Komenda Hufca ZHP Brzesko składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom. Dziękujemy za hojne wsparcie i każde dobre słowo, z którym spotkały się kwestujące patrole harcerskie. Wrażliwość na potrzeby innych to bardzo ważna cecha i takie akcje pomagają ją kształtować wśród dzieci i młodzieży, a Państwa wsparcie sprawia, że chcą oni angażować się w akcje charytatywne i przez to pomagać innym.

phm. Bartłomiej Turlej
Komendant Hufca Brzesko

dmb-zbiorka-podsumowanie img_e1773 img_e1777

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.