Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 12  kwietnia  2019 roku (piątek), o godzinie 12.30,  w  Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 w sali posiedzeń.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 15 marca 2019 r.
  4. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia na rok 2019 r.
  5. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2018 r.;
  6. Bezpieczeństwo – zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Policji i Straży Pożarnej.;
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji


                                                                                                                  Maria Kucia

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.