Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 18 kwietnia   2019 roku (czwartek), o godzinie  8.15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 marca 2019r.
  4. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych ustalonych na podstawie przeglądu po okresie zimowym.
  5. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia na rok 2019.
  6. Bezpieczeństwo – zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Policji i Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej – informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok, informacje nt. stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
  7. Targowisko miejskie – potrzeby i aktualny stan
  8. Wolne wnioski i zapytania – zaopiniowanie projektów uchwał i pism skierowanych do komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                   

                                                                             mgr Rafał Cichoński

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.