Sprzątanie wsi Sterkowiec

Od 1 do 3 kwietnia odbyła się akcja „Sprzątanie wsi Sterkowiec”, w której wzięli udział uczniowie miejscowej szkoły. Każda z klas, pod opieką swojego wychowawcy miała do wysprzątania dany rejon, w pracach pomagała dyrektor placówki Maria Dąbrowa-Legutko oraz Dorota Karaś, uczniowie szkoły angażują się w akcję od kilku lat.

Uczniowie i nauczyciele szkoły kierują podziękowania do burmistrza Tomasza Latochy i sołtyski Sterkowca, Zofii Słoniny za wsparcie przy realizacji projektu.

(B. Siemek, R. Góra)

20190325_101530 20190401_125109 20190401_125210 20190401_125429 20190401_125430 20190401_131432 20190401_132403 img_20190401_101445

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.