Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Brzeska ogłasza konkurs na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2019, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Ogłoszenie – pełna treść – pdf

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.