Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 14  marca   2019 roku / czwartek / o godzinie  8.15 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku – ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 lutego 2019r.
  4. Informacja RPWiK w Brzesku na temat wysokości cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na 2019 r.
  5. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR, ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
  6. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie informacji dotyczącej planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
  7. Wolne wnioski i zapytania – zaopiniowanie projektów uchwał i pism skierowanych do komisji.

 
Przewodniczący
Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                   


mgr Rafał Cichoński

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.