Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku,  odbędzie się  w  dniu : 20 Marca 2019 roku / środa / o godzinie  9.00 w sali posiedzeń  UM w brzesku  ul. Głowackiego 51

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 Lutego 2019 r.
  4. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR, ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
  5. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2019 roku w Gminie Brzesko.
  6. Bieżąca informacja na temat działalności spółki RPWiK w Brzesku
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza i wyrażenie opinii do projektów uchwał i pism.
  8.  Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Finansowej

RM w Brzesku

 

mgr Bogusław Sambor

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.