Tele-Anioł w Brzesku

W Urzędzie Miejskim w Brzesku odbyło się spotkanie w sprawie projektu Małopolski Tele-Anioł. Na zaproszenie burmistrza Brzeska Tomasza Latochy w spotkaniu wzięła udział Agata Bartoszek – przedstawicielka Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji non-profit działających na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów oraz przedstawiciele brzeskiego MOPS i PCPR. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z zasadami realizacji projektu oraz ze sposobem wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Projekt Tele-Anioł realizowany jest przez Województwo Małopolskie i skierowany do wszystkich osób, które z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np.: robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, kontrolowanie czynności fizjologicznych). Osoba kwalifikująca się do objęcia opieką może skorzystać z gwarantowanej w ramach projektu bezpłatnej formy podstawowej opieki, czyli otrzymać opaskę bezpieczeństwa. Dodatkowo może uzyskać pomoc w ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych lub profesjonalnych usług opiekuńczych.

Wariant podstawowy opieki, czyli opaska bezpieczeństwa przypomina zegarek noszony na nadgarstku. Urządzenie kontroluje podstawowe parametry życiowe danej osoby (puls, ciśnienie) i przy jego pomocy osoba potrzebująca może się skontaktować z telecentrum medycznym. Bez względu na porę w telecentrum na pierwszej linii czekają wykwalifikowani ratownicy medyczni. W godzinach dziennych pracuje także psycholog oraz asystenci teleopieki. Pracownicy telecentrum na bieżąco monitorują parametry życiowe osób wyposażonych w opaski. W przypadku zaobserwowanych zagrożeń reagują nawet wtedy, kiedy pacjent sam nie wzywa pomocy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rekrutacyjny (wzór załączony niżej) i dostarczyć go do punktu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Brzesku. Po jego pozytywnej weryfikacji przez pracowników urzędu marszałkowskiego następuje drugi etap rekrutacji, który prowadzi krakowski urząd.

Podczas spotkania pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Brzesku zadeklarowali gotowość współpracy przy projekcie oraz pomocy przy uzupełnieniu formularzy osobom chętnym do uczestnictwa w projekcie. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju, pokój nr 13 (parter) tel. 146865178.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja

dsc_1362

dsc_1340-1 dsc_1343 dsc_1363 dsc_1368-1 dsc_1369-1 dsc_1375 dsc_1377-1 dsc_1383-1 dsc_1384-1 dsc_1387 dsc_1391-1 dsc_1394 dsc_1396 dsc_1397 dsc_1398

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.