Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników i dachów

Zgodnie z art.5. ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454, z późn. zmianami) właściciele nieruchomości mają obowiązek usunąć śnieg, lód (i inne zanieczyszczenia) z chodników, ciągów dla pieszych i schodów położonych bezpośrednio przy granicy posesji.

Usuwanie śniegu lub lodu z dużych powierzchni dachu wykonanego jako „lekka konstrukcja stalowa”, powinno odbywać się pod nadzorem specjalistów.

Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Spadające sople lub ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów. Dlatego istnieje konieczność odśnieżania dachów. Obowiązek ten ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków. Powinni oni zadbać o usunięcie śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli – wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, ale i samych obiektów.

snieg_15923

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.