Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz  Komisji Gospodarki Finansowej   Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 11 stycznia 2019 roku / piątek  / o godzinie  10.00 W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia
  4. Wybór w-ce Przewodniczącego komisji.
  5. Omówienie i przyjęcie planu pracy komisji na 2019r.
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Brzesko na 2019r.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Brzesku

 

Leszek Klimek

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.