rePETa w Brzesku

Dzięki wieloletniej współpracy gminy i biura gospodarki odpadami z fundacją „Nasza Ziemia” do Brzeska trafiły 32 pojemniki na metal i plastik, które ustawione zostaną w szkołach, przedszkolach i innych budynkach użyteczności publicznej.

-Z fundacją „Nasza Ziemia” gmina współpracuje w ramach akcji sprzątania świata, dzięki temu mogliśmy się ubiegać o bezpłatne przyznanie pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych i metalu. Kampania ta prowadzona była pod nazwą „rePETa” i sfinansowana była ze środków fundacji Coca-Cola we współpracy z firmami systemu Coca-Cola w Polsce.  Pojemniki mają bardzo estetyczny wygląd i ciekawą formę, mamy nadzieję, że przyczynią się do zwiększenia ilości zbieranych tworzyw sztucznych i metalu – mówi szefowa biura gospodarki odpadami, Danuta Zięba.

pet

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.